Återgå till normal version av sidan

Sijdan – det samiska samhället

När samerna blev medborgare
i de länder som de idag lever i,
tillhörde varje familj redan en sijda.
En sijda bestod av ungefär 10 familjer,
ett lagomt jaktlag.
Varje sijda hade ett eget område
där bara de fick jaga och fiska.
Inom sijdan delade alla med sig av maten
och tog hand om varandra.

Sijdan leddes av ett råd,
som bestämde i frågor som angick alla.
På somrarna jagade och fiskade varje familj för sig,
men på hösten samlades de igen
för att samla mat inför vintern.
Då var jagade man tillsammans.
Vintern var den tid då man hade tid att träffas.
Då kom också handelsmän på besök.

I början av 1600-talet bestämde kungen
att samerna skulle knytas till Sverige.
Samerna måste börja betala skatt till kungen,
vara med på kyrkans gudstjänster
och följa svensk lag.
Det ledde till att samerna
inte fick bestämma över sig själva som förut.

Sijddorna kallades lappbyar i statens skattlängder.
Lappbyarna är grunden för dagens samebyar.
En sameby är ett område
där ett antal familjer sköter sina renar.

I gemensama möten bestämmer de hur
de ska arbeta med renarna.
En lag från år 1971 bestämmer vilka regler
som gäller för renskötseln.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...