Bildspel

Rent vatten
 Foto: Fia Kaddik

Foto: Anna Skielta

Röding halstras över öppen eld.

Foto: Hans Olof Utsi

En vanlig samisk kulturlämning är bengömmor. En plats där man gömde  ben från ren och älg.  Foto: Anna Skielta

Samiska flaggan

Foto: Anna Skielta

Foto: Carl Johan Utsi 

Grönt norrsken runt en liten stuga på fjället.

Foto: Hans Olof Utsi

Skoter på väg över fjället.

Foto: Ewa Ljungdahl

Samefolkets dag den 6 februari
Den 6 februari är det Samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi.

Till Samefolkets dag den 6 februari

Den traditionella dräkten
Den traditionella samiska dräkten kallas kolt. Den är en etnisk markör och mycket personlig. Den visar vem man är och vari...

Till Den traditionella dräkten

Vem är same?
I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in dig i röstlängden till Sametinget säger lage...

Till Vem är same?

Jojken är minnets tradition
Den gamla samiska sångstilen utgör den äldsta musikformen i Europa, sägs det. Jojken har inte alltid varit uppskattad som ...

Till Jojken är minnets tradition

Idrott och lek
Samisk idrott är en företeelse som bygger på det vardagliga livet. Det är först under de senaste årtiondena som den icke ”...

Till Idrott och lek

Det samiska kulturlandskapet
Ofta får vi höra att vår fjällkedja är Europas sista vildmark, ett naturlandskap opåverkat av människan. Men så är det för...

Till Det samiska kulturlandskapet

Sápmi - Sábme - Sábmie - Saepmie

Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna.
Fångstgropsystem, boplatser, keramik, gravskick, hällmålningar och offerplatser vittnar om våra förfäders liv i norra Skandinavien. Små grupper av ett jägar- och samlarfolk vandrade in och  bosatte sig efter kusterna när inlandsisen började smälta  för mer än 10 000 år sedan. Det var jakten och fisket  som gjorde att människorna överlevde. Det första skrivna dokumentet om samerna är från  98 e. Kr. då en romersk historieskrivare berättar   om ett jägarfolk i norr som går klädda i päls  och lever i harmoni med naturen. Varifrån kom samerna? Ingen vet. Vi har alltid funnits här. 

Samerna - ett urfolk

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och det enda urfolket i Europa. Gemensamt för världens urfolk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Ett urfolk åtnjuter ett folkrättsligt skydd genom till exempel internationella konventioner som FN och Europarådet antagit och som Sverige anslutit sig till. Ett urfolk har rätt att bevara sin kultur. Ett folk har också politiska rättigheter och samerna omnämns numera som ett eget folk i Sveriges grundlag.

100 000 i Sápmi eller fler

En vanlig uppskattning är att det finns ca 100.000 samer i Sápmi. Några folkräkningar på etnisk grund görs  inte i Norden och därför är siffrorna uppskattningar. Hur många som själva identifierar sig som samer är svårt att veta. Det här är ungefärliga siffror över antalet samer:
• 20 000-40 000 i Sverige
• 50 000-65 000 i Norge
• ca 8 000 i Finland
• ca 2 000 i Ryssland

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...