Bildspel

Världskarta med antal urfolk i varje land.
Världskarta med antal urfolk i varje land.

Världens ursprungsfolk

Samerna är ett av världens urfolk och det enda i Europa. Av världens befolkning tillhör ca 370 miljoner människor i 90 länder ursprungsfolken och utgör därmed 5% av jordens befolkning.

Samerna är ett av världens ursprungsfolk, ett av flera tusen urfolk runtom i världen. Gemensamt för världens urfolk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Samerna levde i Skandinavien långt innan nationsgränserna drogs upp.

Urfolken har genom historien förtryckts av andra folk som beslagtagit deras marker. Urfolk och stammar har tvångsförflyttats och deras kulturer har marginaliserats. I några fall har de fallit offer för rena folkmord. Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan av nybyggare och jordbruksindustrin - och på senare tid av oljebolagen.

Att kulturerna trots detta kunnat leva kvar visar på kraften i deras traditionella samhällen. Men förtrycket har satt sina spår, de flesta av världens ursprungsfolk lever i samhällets utkant, många under svåra förhållanden och utan de rättigheter som majoritetsfolket har.

Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, sina kulturella uttryck, språk och traditioner. Urfolk hör alltid samman med ett visst geografiskt område. De har historiska band med den miljö där de levt och brukat marken.

Idag behöver det inte betyda att människor som tillhör ett ursprungsfolk alltid lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Många bor i städer. I städerna sadlar man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte ursprungsfolken heller. Världen ändras och en anpassning sker. Urfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla människor – under ständig förändring.

Oftast är ursprungsfolken i minoritet i de länder där de bor, men i Bolivia, Guatemala och Peru utgör de hälften eller mer av ländernas invånare. I USA, med en befolkning av 290 miljoner människor, bor omkring 1,6 miljoner personer som räknas till ursprungsfolken eller "First nations". 

Ett urfolk åtnjuter ett folkrättsligt skydd genom till exempel internationella konventioner som FN och Europarådet antagit och som Sverige anslutit sig till. Ett urfolk har rätt att bevara sin kultur. Ett folk har också politiska rättigheter och samerna omnämns numera som ett eget folk i Sveriges grundlag.

FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolk höll sitt första möte den 9 augusti 1982. Den 9:e augusti firas därför urfolksdagen. Sedan 2002 träffas representanter för urfolken i FN-organet Permanent Forum för urfolk. Den 13 september 2007 antogs urfolksdeklarationen av FN:s generalförsamling. Urfolksdeklarationen (UNDRIP) anger en miniminivå för hur urfolksfrågorna bör behandlas i de olika länderna, men deklarationen är inte juridiskt bindande på samma sätt som en konvention.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...