Bildspel

Foto: Carl Johan Utsi

Renflyttning Foto: Tor Lundberg Tuorda
En rentjur kan strax före brunsten i september väga 100–150 kg och en renko kan väga 60 till 90­ kg. Under parningstiden i september-oktober förlorar rentjurarna en stor del av fett och muskler. Foto: Patrik Trädgårdh
Den stora höstsamlingen. Nu måste alla renar samlas in från lågfjället som blir alltmer snötäckt med sämre och sämre bete som resultat. Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Jakt
I Sverige finns drygt 300 000 aktiva jägare som varje år skjuter cirka 100 000 älgar. För samerna har jakten ett stort vär...

Till Jakt

Samisk turism en näring med möjligheter
Turism är en näring som växer. I Sverige omsätter turistnäringen 215 miljarder kronor och sysselsätter över 150 000 person...

Till Samisk turism en näring med möjligheter

Fisket - den viktiga binäringen
Fisket har alltid varit en viktig inkomst för många samer. Det finns samer som har fisket som sin huvudsakliga inkomst och...

Till Fisket - den viktiga binäringen

Duodji
Samer har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån material som fanns i ...

Till Duodji

Renskötselåret

Till Renskötselåret

Näringar

Samiskt näringsliv bygger på samisk
tradition och kunskap. Det finns både traditionella näringar såsom renskötsel, jakt, fiske och duodji - och nya näringar som turism, media, mathantverk och design. Gemensamt är det nära samarbetet mellan näring, miljö och kultur. Samiska näringar präglas av småskalighet och lokal anpassning.

Självklart finns det samiska företagare inom branscher som inte alltid tar samma tydliga avstamp i de traditionella näringarna, till exempel inom transport och detaljhandel, IT och konsulttjänster. De flesta samiska företagare kombinerar olika verksamheter.

Rennäring

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst - den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet.

Duodji

Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har ett starkt symbolvärde för den samiska identiteten. Den traditionella duodjin är sedan länge etablerad. Design av kläder, smycken och heminredning är relativt nya områden.

Turism

Enskilda samer har under lång tid arbetat med turism. Idag växer antalet samiska turistföretag som erbjuder aktiviteter med renar, besök i kåtor eller visten, eller jakt och fiske. Även på de samiska gårdsbruken bedrivs en kombination av djurhållning, jakt, fiske och turism.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...