Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Renflyttning Foto: Tor Lundberg Tuorda
En rentjur kan strax före brunsten i september väga 100–150 kg och en renko kan väga 60 till 90­ kg. Under parningstiden i september-oktober förlorar rentjurarna en stor del av fett och muskler. Foto: Patrik Trädgårdh
Den stora höstsamlingen. Nu måste alla renar samlas in från lågfjället som blir alltmer snötäckt med sämre och sämre bete som resultat. Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Jakt
I Sverige finns drygt 300 000 aktiva jägare som varje år skjuter cirka 100 000 älgar. För samerna har jakten ett stort vär...

Till Jakt

Samisk turism en näring med möjligheter
Turism är en näring som växer. I Sverige omsätter turistnäringen 215 miljarder kronor och sysselsätter över 150 000 person...

Till Samisk turism en näring med möjligheter

Fisket - den viktiga binäringen
Fisket har alltid varit en viktig inkomst för många samer. Det finns samer som har fisket som sin huvudsakliga inkomst och...

Till Fisket - den viktiga binäringen

Duodji
Samer har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån material som fanns i ...

Till Duodji

Renskötselåret

Till Renskötselåret

Näringar

Samiskt näringsliv bygger på samisk
tradition och kunskap. Det finns både traditionella näringar såsom renskötsel, jakt, fiske och duodji - och nya näringar som turism, media, mathantverk och design. Gemensamt är det nära samarbetet mellan näring, miljö och kultur. Samiska näringar präglas av småskalighet och lokal anpassning.

Självklart finns det samiska företagare inom branscher som inte alltid tar samma tydliga avstamp i de traditionella näringarna, till exempel inom transport och detaljhandel, IT och konsulttjänster. De flesta samiska företagare kombinerar olika verksamheter.

Rennäring

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst - den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet.

Duodji

Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har ett starkt symbolvärde för den samiska identiteten. Den traditionella duodjin är sedan länge etablerad. Design av kläder, smycken och heminredning är relativt nya områden.

Turism

Enskilda samer har under lång tid arbetat med turism. Idag växer antalet samiska turistföretag som erbjuder aktiviteter med renar, besök i kåtor eller visten, eller jakt och fiske. Även på de samiska gårdsbruken bedrivs en kombination av djurhållning, jakt, fiske och turism.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...