Bildspel

Sydsamisk väska med tenn

Skinnväska med tennbroderi av Christine Rensberg. Foto: Carl Johan Utsi

Duodji

Samer har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån material som fanns i naturen: rötter, björknäver, skinn, senor, renhorn med mera. Samisk slöjd - både hårdslöjd och mjukslöjd - kallas ofta duodji.

Samer har tillverkat de bruksföremål man behövt, så som knivar, förvaringskärl och kläder. Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet.

Samerna har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån de material som funnits att tillgå för de behov det samiska levnadssättet krävt. Man har tillverkat de bruksföremål man behövt; som knivar, förvaringskärl, kläder. Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet. Materialen hämtades från naturen och renen: rötter, björknäver, skinn, senor, renhorn med mera. 

Förvaringskärl är exempel på bruksföremål som användes i hushållet. De tillverkades ofta av björkvrilar eller rotknölar. Náhppi, mjölkstävan, användes vid mjölkningen av renen. Den var formgiven så att mjölken inte skulle spillas ut. Kniven var och är ett av de viktigaste redskapen i den samiska vardagen. Den används till det mesta, i rengärdet såväl som i hemmet. Idag har de skickligaste slöjdarnas knivar mer blivit dyrbara konsthantverk, än praktiska bruksföremål.

Duodji är en vital del av den samiska kulturen både som näring, binäring, kulturbärare och identitetsskapare. Duodji är allt från bruksföremål till konsthantverk. Duodjins betydelse och behov har förändrats i det samiska samhället allteftersom förändringar skett i storsamhället. Duodji är i dag inte detsamma som förr, även om produkten kan vara densamma. Samerna har varit öppna för intryck av möten med andra folk. Det har påverkat duodjin, samtidigt som man hållit fast vid traditionerna.

 Samernas Utbildningscentrum kan man studera duodji. Det finns också möjlighet att utbilda sig inom duodji på Samiska högskolan i Kautokeino.

Slöjd utbildning

På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk kan man utbilda sig till slöjdare.

Bruksföremål

Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...