Bildspel

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Jakt

I Sverige finns drygt 300 000 aktiva jägare som varje år skjuter cirka 100 000 älgar. För samerna har jakten ett stort värde som binäring.

Det är svårt att beräkna värdet av jakten. För Torsten Jonsson (se artikel Med jakten som levebröd här intill) och andra samer som är beroende av jakten och fisket är värdet av varje skjuten älg mycket påtagligt. Men det går också att beräkna värdet i ett större perspektiv.

Värdet brukar delas upp i två delar, dels köttvärdet som det fällda viltet representerar, dels rekreationsvärdet av jakten som fritidssysselsättning – det vill säga vad jägaren är beredd att betala för själva jaktutövandet.

Jaktens beräknade värde
Ett exempel på hur värdet kan beräknas enligt ovanstående ”formel” har tagits fram av Svenska Jägareförbundet och gäller för 1997. 1997 fälldes 94 300 älgar. Med en medelvikt på 135 kg (slaktvikt) och ett köttpris på 35 kronor ( från slakteriet) blir det samlade köttvärdet cirka 445 miljoner kronor. Tidigare beräkningar, gjorda vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå i slutet av 80-talet, beräknade rekreationsvärdet för älg till 60 procent av det totala jaktvärdet. Det innebär att jaktvärdet för älg skulle kunna uppskattas till närmare 1,1 miljarder kronor.

Även friskvård
Till detta kan också läggas det som kan kallas ”friskvårdsvärde”, det vill säga att många vistas i skog och mark med jakten som huvudsaklig drivkraft, vilket har positiva effekter på både individ och samhälle.

Detta är ingen samhällsekonomisk analys som tar hänsyn till, exempelvis, kostnader för viltskador på skog och gröda samt trafikolyckor. Inte heller jaktutövningens påverkan på sysselsättning, produktion och försäljning av varor och tjänster. I kalkylen ska också läggas viltets värde för den biologiska mångfalden.

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...