Bildspel

Foto: Carl Johan Utsi

Lättläst version av sidan

Fisket - den viktiga binäringen

Fisket har alltid varit en viktig inkomst för många samer. Det finns samer som har fisket som sin huvudsakliga inkomst och för många renskötande samer har fisket varit räddningen under svåra betesår.

Husbehovsfiske
Under sommarhalvåret när många av de renskötande samerna bor vid isolerade boplatser i fjällvärlden består kosten till stor del av fisk. Att husbehovsfiska för det dagliga behovet tillhör vardagen. På hösten är det vanligt att fånga och frysa ner fisk inför vintern.

Räddningen vid dåliga betesår
Inkomster från fiske har flera gånger under historien varit en räddning när vinterbetet för renarna varit så ogynnsamt att renhjorden dukat under. På 30-talet inträffade flera dåliga år och många renskötare förlorade stora delar av sina renhjordar. Av dessa började många försörja sig uteslutande på fiske.

Efterhand bildades en infrastruktur med fiskuppköpare. Dessa kunde med båt, flygplan eller helikopter köpa fisk även från de familjer som bodde och fiskade vid de mest avlägsna fjällsjöarna. Huvudsakligen var detta fiske baserat på fångst av fjällröding och sik.

Detta avsalufiske var som mest omfattande under 1970-talet, då ca 85 % av det totala antalet förvärvsfiskare i landets fem nordligaste kommuner bestod av samer som fiskade i övre Lule älvs vattensystem.

Undantagsvatten
De renskötande samernas anspråk på fiskevatten har resulterat i att vissa utvalda fiskevatten undantagits allmänheten. Fiskerätten i dessa sjöar har varit förknippad med medlemskap i samebyn. Detta har gett upphov till avundsjuka och konflikter mellan samiska renskötare och den svenska befolkningen men även med icke renskötande samer.

Hösten 1993 gavs emellertid allmänt tillträde till småviltsjakt och fritt handredskapsfiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, trots stort motstånd från samer och naturvården. Detta innebar att antalet för samerna särskilt undantagna vatten minskade från ca 20-15 % till ungefär 5 % av det totala antalet fiskevatten.

Fisket fortfarande viktigt
I dag har betydelsen av det rena avsalufisket minskat och det finns knappast någon same som idag lever enbart av fiske i Sverige.

Däremot har fiskets betydelse som extrainkomst fortfarande en betydande roll. Det småskaliga husbehovsfisket under sommar och höst är av stor betydelse för både renskötande och icke renskötande samer.

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...