Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Samiska språkets historia
Finska och samiska härstammar troligen från ett gemensamt urspråk, tidig finsk-samiska. Från detta urspråk utvecklas de åt...

Till Samiska språkets historia

Europas yngsta skriftspråk?
Det samiska skriftspråket kom till under 1900-talet.

Till Europas yngsta skriftspråk?

Hotade språk och revitalisering
Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet UNESCO. Allvarligt hotade idag är lule- och sydsamiska. ...

Till Hotade språk och revitalisering

Språk, dialekt eller varietet?
Är lulesamiska ett eget språk eller en dialekt? Är svenska en variant av danska? Ja, det är svårt att veta hur man ska bes...

Till Språk, dialekt eller varietet?

De samiska språken

Många tror att samiska är ett enda språk som alla samer talar. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska. Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen. Under hela 1900-talet har användningen av samiska minskat, men idag vill allt fler ta tillbaka sitt språk. 

Antal talare

Dagens samiska ungdomar är stolta över sin bakgrund. Allt fler vill lära sig samiska och använder samiskan i det dagliga livet. Det bidrar till språkets fortlevnad. Det
saknas statistik på hur många som talar de samiska språken men en uppskattning är att ca 17 000 personer talar nordsamiska, varav ungefär 6000 bor i Sverige. Ca 800
personer talar lulesamiska i Sverige och Norge. Ca 700 personer talar sydsamiska i
Sverige och Norge.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...