Språkligt förtryck

Svenska staten bedrev under 1900-taleten medveten försvenskningspolitik som gjorde att många samer förlorade sitt modersmål. Barn fick inte tala annat än svenska i folkskolan om de ville undgå bestraffning.

De samiska barn som gicki nomadskola fick visserligen tala sitt språk, men samiska var inte ett skolämne. De flesta äldre samer som talar samiska flytande har lärt sig läsa och skriva på svenska. När samiska talades var det framförallt i hemmet och den privata sfären, medan det mer sällan hördes och talades i det övriga samhället och i offentliga sammanhang.

Samerna har under mer än hundra år levtunder ett starkt assimileringstryck i de nordiska länderna. Något som lett till en språkbytesprocess som gjort att många av dagens samer inte längre kan tala eller förstå samiska.

På 60- och 70-talen var det många samiska föräldrar som inte pratade samiska med sina barn. Deras negativa upplevelser av att vara samiskspråkig, både i den svenska skolan och i samhället i övrigt, gjorde att de ville bespara sina barn smärtan och utanförskapet. De pratade därför svenska med dem för att de lättare skulle smälta in i majoritetsbefolkningen. Dessa generationer berövades sitt modersmål.

Många lider av det som vuxna och skulle gärna vilja ta tillbaka sitt språk. Även de som förstår samiska kan känna av en "språkspärr" som begränsar dem.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...