Bildspel

Samiska barn på konfirmationsläger
Samiska ungdomar som samlats under några veckor till konfirmationsläger. Foto: Jan Gustavsson.

Antalet samer i Sápmi

En vanlig uppskattning i dag är att det finns 80.000-100.000 samer i Sápmi. Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identfierar sig som samer. Några folkräkningar på etnisk grund görs inte, därför är siffrorna uppskattningar. Forskare har utgått från gamla renlängder med mera.

Den sista lappräkningen i Sverige gjordes 1945. På 70-talet kom en utredning fram till att det fanns ca 20 000 samer i Sverige. Om man kopplar ihop gamla renlängder och Sametingets röstlängd till SCB:s tregenerationsregister och lägger till barn, föräldrar och syskon (om de är i livet) så får man fram nästan 50 000 personer. Men vilka som själva identifierar sig som samer vet vi inte.

Det här är en vanlig uppskattning över antalet samer:
•  20 000-40 000 i Sverige.
•  50 000-65 000 i Norge.
•  ca 8 000 i Finland.
•  ca 2 000 i Ryssland.­

Ett urfolk, ett folk och en nationell minoritet

1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. År 2000 infördes en minoritetsspråklag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en. Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag. I egenskap av ursprungsfolk har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en minoritet.

370 miljoner människor eller över 5000 distinkta grupper tillhör uppskattningsvis något av världens ursprungsfolk, enligt FN. Ursprungsfolken finns i ca 90 av världens länder. Flest ursprungsfolk finns i Asien.­ Samerna är det enda av ILO utpekade ursprungsfolket i Europa. Inuiterna på Grönland räknas tillsammans med inuiterna i Canada, dvs de hör till världsdelen Amerika. I FN finns ett organ för ursprungsfolk som kallas Permanent Forum. Den 9 augusti firas FN:s internationella urfolksdag.
Rennäring
Renskötselområdet omfattar halva Sveriges yta. Därmed inte sagt att all mark lämpar sig för renbete. Området är indelat i 51 samebyar.

Det finns 4677 renägare i Sverige, varav ca 40 % är kvinnor och 60 % är män. Nio av tio renägare eller 3 976 stycken bor i Norrbottens län (32 samebyar). Västerbottens län har 342 renägare (7 samebyar).
Jämtlands län (inkl Dalarna) har ca 359 renägare (12 samebyar). Siffrorna gäller 2013.
Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år.
Det finns 250 000 - 275 000 renar i Sverige. Antalet varierar i cykler och räknas alltid på vinterhjord.

Språk
Andelen samisktalande i folkgruppen beräknas vara 40-45 %.  De samer som kan samiska är minst tvåspråkiga. Samiska har under 1900-talet varit ett marginaliserat språk i alla nordiska länder samt Ryssland. Från nationalstaternas sida har man bedrivit en hård försvensknings-/ förnorskningsprocess osv. Det saknas tillförlitlig statistik på hur många som talar de samiska språken.  Detta är en uppskattning:

  • Ca 17 000 talar nordsamiska, varav ca 6000 bor i Sverige och övriga i Norge och Finland.
  • Ca 800 personer talar lulesamiska i Sverige och Norge.
  • Ca 700 personer talar sydsamiska i Sverige och Norge.
  • Ca 500 personer hör till den skoltsamiska språkgruppen, de flesta bor i Finland.
  • Ca 500 personer hör till den enaresamiska språkgruppen, alla i Finland.

Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft år 2000. Minoritetsreformen 2010 förstärkte ytterligare det samiska språkets ställning och ger t ex större möjligheter för barn att lära sig samiska och äldre att få använda sitt språk inom äldreomsorgen.

Politik
Sametinget i Sverige invigdes 1993.
Sametinget i Norge etablerades 1989.
Sametinget i Finland bildades 1972 (men det kallades inte sameting förrän 1996). 

  • 9226 samer var inskrivna i den samiska röstlängden inför valet 2021. De är de som och får rösta i sametingsvalet när man väljer politiska företrädare.
  • Val till Sametinget i Sverige hålls vart fjärde år.
  • 8 partier delar under mandatperioden 2021-2025 på 31 mandat i Sametingets högst beslutande organ som kallas plenum. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Källor: Boken "Samer ett ursprungsfolk i Sverige" (Regeringskansliet & Sametinget), Rapporten "Samiskan i Sverige" (Henrik Barruk), Sametinget, Jordbruksverket­
 

Relaterat

Det sägs att samerna i Sverige är 20 000. Siffran är från en statlig utredning som gjordes 1975 och har inte ändrats sedan dess. Men stämmer det, 20 000 samer?

Intressant

Beräkningen att det finns omkring 20.000 samer i Sverige kommer från en utredning publicerad 1975. Några folkräkningar på etnisk grund görs inte i Sverige.

Numera tror ledande forskare att samerna snarare är tre gånger så många, eller fler, i Sverige.
Mindre än hälften kan tala samiska. Många har förlorat sitt modersmål på grund av statens skolpolitik på 1900-talet! Samiska var inte ens ett skolämne i nomadskolan förrän 1962.

De allra flesta renar finns i Norrbottens län, men det finns också renar i Västerbottens och Jämtlands län samt Idre i Dalarna.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...