Bildspel

Bild över Sápmi
Sápmi, Sameland, sett från Nordpolen. Bild: NOAA®.©ESA/Eurimage 1993. ©Metria 2001. www.lantmateriet.se. Illustration: Pär-Joel Utsi 

Området Sápmi och dess folk

Det geografiska område som ofta benäms Sápmi sträcker sig från Idre i Dalarna i söder, till Ishavet i Norge i norr och i öster mot Kolahalvön i Ryssland. Nationsgränserna som kommit till från 1700-talet och framåt har delat det samiska folket i fyra stater. Begreppet Sápmi innefattar både det geografiska området och folket samerna.

I det gränslösa Sápmi rörde sig samerna fritt över ett område som sträckte sig från mellersta Norge till mellersta Sverige, Finland och nuvarande norra Ryssland. I Sápmi bor och lever ett folk som har sina rötter i Sápmis jord. Djupare än och före någon annan nu levande folkgrupp. Med hjälp av den senaste tekniken har dagens arkeologer och historiker kommit fram till den slutsatsen.

Det finns mycket som tyder på att samerna inte bara är Skandinaviens urinvånare. Modern genetisk och arkeologisk forskning pekar mot att dagens samer är de sista resterna av hela Europas ursprungsfolk; det idag äldsta levande folket, med en unik sammansättning gener, härstammande från fångstfolket som följde inlandsisens smältande rand till Skandinavien. Från ett liv i det skandinaviska kustområdet och i taigaskogarna pressas samerna upp mot fjällområdet av germaner och finsk-ugriska stammar.

Under hela 1900-talet har skandinaviska forskare hävdat att samerna är en folkgrupp som vandrat in från norr och öster under sen medeltid. Forskningen om samernas ursprung och härkomst har i många fall varit en förtäckt del i staternas politiska strävande efter överhöghet. De har legat i de förhärskande samhällsklassernas intresse att leda i bevis att samerna inte är norra Skandinaviens urfolk. Fortfarande hörs röster som ifrågasätter om "samerna verkligen var först?". Men FN:s definition av ett urfolk utgår inte från det.

Ett urfolk:

 • härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid tiden för erövring eller kolonisation
 • har helt eller delvis behållig sina sociala, kulturella och politiska institutioner
 • betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle

Noter att den korrekta benämningen är att kalla samerna för ett urfolk, alternativt ursprungsfolk. Samerna är ett folk, inte bara en befolkning.

Viktiga orter i Sápmi är:

 • Lujávri/Lovozero: Huvudort för samerna i Ryssland.
 • Enare/Anár: Här finns kulturcentret Sájos med finska Sametingets kansli.
 • Karasjok/Káráśjohka: Här finns norska Sametingets parlamentsbyggnad och NRK Sámi Radio.
 • Kautokeino/Guovdageaidnu: Här finns Diehtosiida med flera samiska institutioner som Samiska högskolan/Sámi Allaskuvla, Nordiskt Samiskt Institut, Urfolkscentret Gáldu och Sametingets lokalkontor. Här har den samiska nationalteatern Beaivváš sin byggnad. Påskfestivalen drar alltid mycket folk till Kautokeino.
 • Kiruna/Giron: Här finns det svenska Sametingets huvudkontor, Giron Sámi Teahter, SR Sámi Radio och SVT Sápmi.
 • Jokkmokk/Jåhkåmåhkke: Här finns lokalkontor för Sametinget, Samernas utbildningscentrum och Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Jokkmokks marknad i februari drar till sig samer från alla håll.
 • Östersund/Staare: Här finns Gaaltije - Sydsamiskt kultur- och informationscentrum och lokalkontor för Sametinget med Samiskt Informationscentrum.
 • Umeå/Ubmeje: Umeå ståtar med en årlig Samisk vecka i mars månad och Trahppie, ett samiskt kulturcentrum.

Intressant

Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i ett visst område när landet erövrades eller koloniserades.

Sápmi kallas samernas traditionella bosättningsområde. Det har aldrig varit ett eget land.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...