Bildspel

Bild över Sápmi
Sápmi, Sameland, sett från Nordpolen. Bild: NOAA®.©ESA/Eurimage 1993. ©Metria 2001. www.lantmateriet.se. Illustration: Pär-Joel Utsi 

Området Sápmi och dess folk

Det geografiska område som ofta benäms Sápmi sträcker sig från Idre i Dalarna i söder, till Ishavet i Norge i norr och i öster mot Kolahalvön i Ryssland. Nationsgränserna som kommit till från 1700-talet och framåt har delat det samiska folket i fyra stater. Begreppet Sápmi innefattar både det geografiska området och folket samerna.

I det gränslösa Sápmi rörde sig samerna fritt över ett område som sträckte sig från mellersta Norge till mellersta Sverige, Finland och nuvarande norra Ryssland. I Sápmi bor och lever ett folk som har sina rötter i Sápmis jord. Djupare än och före någon annan nu levande folkgrupp. Med hjälp av den senaste tekniken har dagens arkeologer och historiker kommit fram till den slutsatsen.

Det finns mycket som tyder på att samerna inte bara är Skandinaviens urinvånare. Modern genetisk och arkeologisk forskning pekar mot att dagens samer är de sista resterna av hela Europas ursprungsfolk; det idag äldsta levande folket, med en unik sammansättning gener, härstammande från fångstfolket som följde inlandsisens smältande rand till Skandinavien. Från ett liv i det skandinaviska kustområdet och i taigaskogarna pressas samerna upp mot fjällområdet av germaner och finsk-ugriska stammar.

Under hela 1900-talet har skandinaviska forskare hävdat att samerna är en folkgrupp som vandrat in från norr och öster under sen medeltid. Forskningen om samernas ursprung och härkomst har i många fall varit en förtäckt del i staternas politiska strävande efter överhöghet. De har legat i de förhärskande samhällsklassernas intresse att leda i bevis att samerna inte är norra Skandinaviens urfolk. Fortfarande hörs röster som ifrågasätter om "samerna verkligen var först?". Men FN:s definition av ett urfolk utgår inte från det.

Ett urfolk:

 • härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid tiden för erövring eller kolonisation
 • har helt eller delvis behållig sina sociala, kulturella och politiska institutioner
 • betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle

Noter att den korrekta benämningen är att kalla samerna för ett urfolk, alternativt ursprungsfolk. Samerna är ett folk, inte bara en befolkning.

Viktiga orter i Sápmi är:

 • Lujávri/Lovozero: Huvudort för samerna i Ryssland.
 • Enare/Anár: Här finns kulturcentret Sájos med finska Sametingets kansli.
 • Karasjok/Káráśjohka: Här finns norska Sametingets parlamentsbyggnad och NRK Sámi Radio.
 • Kautokeino/Guovdageaidnu: Här finns Diehtosiida med flera samiska institutioner som Samiska högskolan/Sámi Allaskuvla, Nordiskt Samiskt Institut, Urfolkscentret Gáldu och Sametingets lokalkontor. Här har den samiska nationalteatern Beaivváš sin byggnad. Påskfestivalen drar alltid mycket folk till Kautokeino.
 • Kiruna/Giron: Här finns det svenska Sametingets huvudkontor, Giron Sámi Teahter, SR Sámi Radio och SVT Sápmi.
 • Jokkmokk/Jåhkåmåhkke: Här finns lokalkontor för Sametinget, Samernas utbildningscentrum och Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Jokkmokks marknad i februari drar till sig samer från alla håll.
 • Östersund/Staare: Här finns Gaaltije - Sydsamiskt kultur- och informationscentrum och lokalkontor för Sametinget med Samiskt Informationscentrum.
 • Umeå/Ubmeje: Umeå ståtar med en årlig Samisk vecka i mars månad och Trahppie, ett samiskt kulturcentrum.

Intressant

Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i ett visst område när landet erövrades eller koloniserades.

Sápmi kallas samernas traditionella bosättningsområde. Det har aldrig varit ett eget land.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...