Bildspel

Sådana här små gynnare var hårdvaluta beroende på de europeiska kungahusens modenycker. Foto: Tor Lundberg.

Skatt till staten

På medeltiden drogs samerna in i de nordiska och ryska rikenas intressesfärer. Vid den här tiden var det mycket lukrativt för handelsmän och skatteindrivare att ta kontakt med samerna.
Det var främst pälsverk av ekorre, hermelin (se bilden) och andra djur som de var ute efter. I Europa fanns en stor efterfrågan på pälsverk, eftersom det var högsta mode bland det fina folket vid hoven.

Birkarlaväldet
Vid den här tiden hade birkarlar rätt att handla med och ta upp skatt av samerna, mot en liten avgift till svenska kronan. Birkarlarna var storbönder som var bosatta vid Bottenvikskusten. Deras område sträckte sig från Bottenviken till Ishavskusten. De hade delat upp samernas land mellan sig i lappmarker: Pite, Lule, Torne och Kemi lappmark. Av samerna krävde de pälsverk och renskinnsprodukter. I gengäld försåg de samerna med varor som mjöl, salt, metallvaror, vadmal och kläde. Skatteindrivningen gjorde ofta birkarlarna förmögna, eftersom avgiften till svenska kronan var så liten.

Statlig skatteindrivning
När Gustav Vasa kom till makten och förstod vilken förmögenhet birkarlarna gjorde sig på skatten från samerna, skärpte han reglerna. 1528 höjde han deras avgift till kronan till det dubbla: alla birkarlar skulle tillsammans hädanefter betala åtta mårdskinn och 32 timmer (2280) ekorrskinn. Trots detta fortsatte birkarlarna att göra sig stora förmögenheter på skatten från samerna. I mitten av 1500-talet fråntogs de dock rätten att ta upp skatt. Staten ville själv få kontroll över skatteinkomsterna från samerna. Från och med nu skulle skatteindrivningen istället ligga direkt under kungen. Lappfogdar anställdes för att sköta skatteindrivningen. I praktiken kom dock de nya fogdarna att rekryteras ur birkarlarnas led, eftersom det var de som bäst kände till markerna och folket. De vuxna, samiska männen, bokfördes i mantalsregister över lappbyarna. Dessutom upprättades fisketräskregister, där det upptecknas vilka fiskesjöar som fanns i lappbyn och vilka som fiskade i dessa sjöar. Samerna skulle nämligen hädanefter betala en årlig skatt för fisket också.

Skatt till flera länder
Vid medeltiden konkurrerade tre länder om makten i norr: Sverige/Finland, Danmark/Norge och Ryssland. I norr fanns det fiskrika Ishavet och här gick de åtråvärda handelsrutterna till Archangelsk, något som kunde ge goda inkomster till den som kontrollerade området. Ländernas syn var att skatteuppbörd gav överhöghet över området. Varje land var intresserat av att hävda sin rätt till området och sin rätt till att ta upp skatt av samerna som bodde här. Det ledde till att samer i vissa trakter tvingades betala skatt till två eller tre länder samtidigt. Först 1751 upphörde Sverige/Finland och Danmark/Norge att ta upp skatt från samma samer. Ryssland och Danmark/Norge fortsatte att ta upp skatt fram till 1809.

Litteratur

Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Författare: Lundmark, Lennart
Ordfront 2008. ISBN: 9789174419870

Tusen år i Lappmarken
Författare: Tomas Cramer och Lilian Ryd,
Ord och visor förlag ISBN: 9789186621308

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...