Hur Per Larson förlorade fiskesjön

Eftersom samerna följde sina renhjordar mellan betena kunde de inte bevaka sina marker året runt och många fick se hur deras gamla skatteland togs över av inflyttade nybyggare. Skattelanden låg för det mesta i anslutning till fiskevatten och dessa var begärliga för nybyggarna. Särskilt under de första åren i lappmarken var nybyggaren beroende av fisket.
Begärliga var också de vallar där samerna höll sina renhjordar under sommaren och hösten då renarna mjölkades. Renhjordens tramp och spillning gjorde att vallarna fick frodig vegetation.

Per Larson
Samen Per Larson hade tillsammans med sina söner skatteland vid sjön Lappträsket (Tjaktjejaur) i Arvidsjaurs socken. På 1760-talet hade Per Larson försökt få det inregistrerat som nybygge, men myndigheterna hade inte godkänt det. År 1769 fick en nybyggare tillstånd att slå sig ned vid sjön, vilket samerna trots protester inte kunde förhindra. Myndigheterna ansåg att nybyggarens husbehovsjakt och fiske inte skulle konkurrera ut samerna.

Fiskeintrång
Året därpå kom ytterligare en nybyggare till Lappträsket. Samma år klagade Per Larson och hans söner till hovrätten på att nybyggaren gjort intrång i fisket och rätten konstaterade att så varit fallet. Rätten fastslog att nybyggaren endast skulle få använda en enda notvarp och böta om han överskred detta.

Kvarnbygge
Tre år senare vände sig samerna åter till tinget. Nybyggarna hade överträtt sina fiskegränser och dessutom börjat bygga en kvarn i Lappträskbäcken, så att inte fisken kunde ta sig fram. Nybyggarna ålades i rätten att riva kvarnen. Vid nästa års ting stämde Per Larsson åter nybyggarna vid tinget. De hade inte rivit kvarnen och dessutom förstört hans fiskegarn. Åter fick han rätt emot nybyggarna.

Rättegångar
Sedan avlöste rättegångarna varandra under åren, men i fortsättningen blev det nybyggarna som segrade. Visserligen höll rätten fortfarande på samernas fiskerätt, men när det gällde kvarnbygget fick nybyggarna tilllåtelse att låta den vara kvar.

Vattensänkning
År 1785 fick nybyggarna dessutom tillstånd att fördjupa Lappträskbäcken, för att sänka vattennivån i sjön. På så sätt skulle de utöka ängsmarken. När samerna opponerade sig gav myndigheterna dem visserligen rätt, utdikningen skulle förstöra fisket, men det ansågs som viktigare att jordbruket utvecklades. Myndigheterna hänvisade Per Larson till andra fiskevatten på hans skatteland. Mycket riktigt försämrades fisket. Lappträsket som hade varit det bästa fiskevattnet på skattelandet blev fattig på fisk och samerna blev tvungna att flytta sitt huvudviste från Lappträsk.

Reportage

Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...