Återgå till normal version av sidan

Stängda gränser

Samerna är ett folk som länge har rört sig över de norra delarna av Norden och Ryssland.
Ett folk som flyttar runt och bor på olika platser kallas nomader.

När länder drar gränser mellan varandra kan de stängas för ett folk som tidigare rört sig fritt.
Då kan ibland ett folk välja att flytta till andra marker, men det kan också tvingas att flytta.
Det har hänt en del samer.
Skoltsamerna har levt på båda sidor
om gränsen mellan Finland och Ryssland.
Efter andra världskriget slut 1945
flyttade Finland och Ryssland på gränsen mellan dem
och byggde dessutom ett stängsel
som ingen fick gå över.

Skoltsamerna fick välja
om de skulle bo i Finland eller i Ryssland.
Sedan fick de inte gå över gränsen.
De kunde inte hälsa på sina släktingar
på andra sidan gränsen.

Även samer i norra Sverige
har blivit tvingade att flytta till nya marker.
De brukade flytta till norska kusten
med sina renar på sommaren.
När Sverige och Norge år 1905 
slutade att vara en union
bestämde länderna att stänga gränsen.

Många samer i norra Sverige
hade då ingenstans att ta sina renar på sommaren.
Sverige bestämde då att flytta familjer söderut.
Där bodde redan samer
men staten menade att det fanns plats för fler.

Renarna sköttes på olika sätt
av de samer som kom flyttande
och de som redan bodde i området.
Därför blev det från början besvärligt.

Litteratur

Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige
Författare: Elin Anna Labba
Norstedts,  ISBN 9789113105260

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...