Återgå till normal version av sidan

Silverbrytning i fjällen

På 1600-talet hade svenska staten skulder efter alla krig. Därför ville den gärna bryta silver i Sverige. 1634 berättade en same att han sett silvermalm i fjällen, i ett fjäll som heter Nasafjäll. Då öppnade staten en silvergruva där.
Bönder som bodde vid Bottenvikskusten
och samer blev tvungna att arbeta där.
Samerna fick inte arbeta i gruvan
eftersom staten tyckte
att samerna var svaga och inte gick att lita på.

Däremot skulle samerna med sina renar och ackjor
köra malmen mellan gruvan och hyttan.
Det var 60 kilometer att köra.
För detta fick de lön av vadmalstyg,
mjöl, salt, tobak och brännvin.

Det var besvärligt att vara tvungen
att arbeta åt gruvan
eftersom det då inte fanns tid
att sköta renarna och att jaga och fiska.
Det var också tungt för renarna att dra silvermalmen
och en del renar dog.

Många samer flydde till Norge
för att slippa plåga sig själva och sina djur.
I 25 år bröts silver i Nasafjäll.
Men resultatet var dåligt.
Av de 250 ton bly som bröts
blev det bara 860 kg silver.

1661 började staten bryta silver i fjället i Kedkevare.
Även här skulle samer flytta malmen.
Många flydde då till Norge.
Staten stängde gruvan efter 40 år.
Även här blev resultatet dåligt,
med bara några kilo silvermalm.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...