Bildspel

Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska. Snittet som görs i renkalvens öron och dess placering på örat förklarar hur renmärket ser ut. Foto: Marie Enoksson
Återgå till normal version av sidan

Samiska språk

Samiskan har tre olika språkområden.
De är östsamiska, centralsamiska
och sydsamiska.
De tre språkområdena delas sedan upp
i nio språk.

Samernas språk följer inte
de nordiska ländernas gränser.
Samer talar östsamiska i Ryssland,
centralsamiska i Finland, Norge och Sverige,
och sydsamiska i Norge och Sverige.

I Sverige talar samer nordsamiska,
lulesamiska och arjeplogsamiska
som hör till den centralsamiska dialekten.
I Sverige talar samer också sydsamiska
och umesamiska.

Skillnader i dialekterna är som
mellan språken svenska, norska och danska.
Vi kan förstå varandra, fast det kan vara svårt.

Men skillnaderna mellan de samiska dialekter
som ligger längst bort från varandra,
alltså samiskan i öster och samiskan i söder,
är nästan lika stor
som mellan språken svenska och tyska.

Nio språk

De tre språkområdena  östsamiska, centralsamiska och sydsamiska kan i sin tur delas upp i minst nio språk.

Östsamiska talas på Kolahalvön i Ryssland (kildinsamiska) och östra delen av Finland (skolt- och enaresamiska).

Centralsamiska talas i Finland, Norge och Sverige (nordsamiska och lulesamiska).

Sydsamiska talas i Norge och Sverige

Folkomflyttning

I början av 1900-talet tvångsförflyttades grupper av nordsamer till lulesamiska och sydsamiska områden.

I vår tid flyttar människor på ett annat sätt än förr i tiden. Det betyder att det bor samer som talar nordsamiska i det sydsamiska området - och sydsamer i norr.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...