Bildspel

Bibeln på lulesamiska. Foto: Hans-Olof Utsi.

Lulesamiska

Lulesamiska talas i Jokkmokk och Gällivare och kring Tysfjord i Norge. Det är en liten men aktiv samisk dialekt med ungefär 500 talare i Sverige. Nordsamiska och lulesamiska är båda centralsamiska dialekter.

Lulesamiska är en centralsamisk dialekt som i Sverige framförallt talas i Jokkmokksområdet. Även i Arjeplogs- och Gällivareområdet talas lulesamiska. Lulesamiska och nordsamiska är nära besläktade och med lite vana förstår man varandra ganska bra. I mellanområdena flyter språken samman och det går egentligen inte att dra någon skarp gräns. När "Lulelapsk ordbok" kom ut på 50-talet så gick gränsen för lulesamiska vid Norrkaitum.

Hur många som kan tala lulesamiska finns det inga säkra uppgifter om. En uppskattning säger drygt 500 talare i Sverige.

I lulesamiska, precis som i övriga samiska dialekter, använder man sig oftare av verb istället för att använda en konstruktion med substantiv som i svenskan. Ett exempel är ordet gámadav som på svenska betyder "jag tar på mig skorna". Det finns åtta grundkasus i lulesamiska. Ett exempel är satsen Boadáv Jåhkåmåhkes där s:et betyder "från". Bokstaven v i verbet betyder "jag". Dessa två ord på lulesamiska blir fyra ord på svenska, nämligen "jag kommer från Jokkmokk". 


Litteratur

En nomad och hans liv. Anta Pirak. Stockholm : Nord. rotogravyr. , 1937. ISBN 99-1431015-X.

Jåhtte sáme viessom. Anta Pirak. Kristiansund : Blaasvær , 1993. ISBN 82-90537-60-3.

Sanna : sameflickan från Jokkmokk. Sara Aira Fjällström, Lena Kuoljok Lind  Lättläst bok. ISBN 978-91-7053-119-4. Stockholm : LL-förlaget, 2007

Snö: en renskötare berättar. Yngve Ryd. Stockholm : Ordfront , 2001

Lulesamiska: ett hotat minoritetsspråk i Skandinavien / Angéus Kuoljok, Susanna . Uppsala : Uppsala universitet , 2003. ISBN 91-86624-66-0


Sámásta: lulesamisk språkkurs : lulesamiska for nybegynnere. Anders Nystø. Drag : Báhko , 2000-.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...