Bildspel

Bild på en uggla

Hökugglan uppträder normalt i barrskog och gärna i kanten mot öppnare vegetation. Den är delvis dagaktiv och placerar sitt bo i ihåliga träd eller använder bon som andra fåglar övergivit. Foto: Tor Lundberg.

Lättläst version av sidan

Med skogen som beskyddare

Skogen ger skydd för djur och människor, bränsle och virke till att bygga en bostad. I skogen kan människan leva gott även en kall vinter.

Träd började invandra till Sverige för 9 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka. Av träden var det björken som närmast följde isranden. Tallen kom in söderifrån för 8 000 år sedan, medan granen vandrade in via Finland först för
3 000 år sedan.

I norra Sverige är det björken som bildar trädgräns mot kalfjället. Barrträd täcker stora delar av Sverige och längst uppe i norr växer de på 350-metersnivån över havet. Norra halvklotets barrskogar med riktiga vintrar kallas tajga, och Sveriges norra barrskogsregion ligger som en västlig utlöpare av tajgan.

Tajgan är en artfattig naturtyp med få trädslag och de djurarter som finns där året om måste klara långa vintrar med snö och kyla. Djuren har olika strategier för att klara vinterklimat, en del flyttar till varmare ställen, en del sover under den kalla perioden, andra byter till varm vinterpäls och vissa byter föda. De flesta djur föder sina ungar på våren, så att de har den varma sommaren på sig för att växa. Lavskrikan är en typisk barrskogsfågel och föder upp sina ungar när snön fortfarande ligger kvar, och när sommaren kommer får ungarna snabbt lära sig att bli vuxna. De unga lavskrikorna är då rustade att möta nästa vinter.

Renen finns i hela tajgaområdet och har därigenom genom skapat möjlighet för människan att kolonisera områden med långa kalla vintrar. Fortfarande ger renen mat, kläder och material till bruksföremål åt människor som lever i kalla klimat.

I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Intressant

I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...