Bildspel

Bild på Fjällkvanne
Fjällkvannen (Angelica archangelica) är en högrest växt som kan bli drygt en meter hög, den växer i fjälltrakterna där det gärna får vara lite fuktigt, typiska platser är vid bäckar, kallkällor och älvstränder.Foto: Fia Kaddik

Grönsaker i fjällen

Med kött, fisk och renmjölksprodukter som bas är grönsaker som bär och örter ett viktigt komplement för att tillgodose behovet av bland annat C- vitamin. Örter plockas på försommaren när de är späda och mjuka och bären när de mognar.

Kvanne, torta och fjällsyra är smakrika och användningsbara örter, dels i kosten men även som medicinalväxter. Kvannen är framförallt  den växt som är mest användningsbar. Kvannen har ett växtförlopp på två år och på samiska har kvannen ett namn för den ettåriga plantan som inte blommar och ett annat för den tvååriga blommande plantan. När kvanne blandas med renmjölk ökar hållbarheten på mjölken och samtidigt ger kvannen mjölken en speciell smak. Som medicin är kvanneroten en allmänt stärkande medicin mot förkylningar och lindrar även köldskador och öronvärk.

Fjällängsyrans och fjällsyrans gröna blad plockas för att sedan kokas till en gröt. Gröten heter jåama på sydsamiska används på samma sätt som sylt, gärna i filmjölk. Fjällsyran är en utmärkt krydda som ger en frisk smak i fisk- eller köttkoket. Örten växer på gamla renvallar och förr ägnades stor omsorg och försiktighet så att inte fjällsyrans rötter skulle trampas sönder.

Torta är en annan ört som även den ger en frisk smak och används på samma sätt som fjällsyran. På sydsamiska heter gröten på torta, gompa. Innan blomning används hela växten men när den börjat blomma plockas enbart bladen.

Hjortron, lingon och blåbär plockas och äts färska eller kokas för att bli sylt. Blåbärsdricka är en traditionellt en dryck som tillreds genom att man låter blåbär och socker jäsa till en ciderliknande dryck. Blåbär torkas och kan sedan användas till att koka blåbärssoppa. Lingon är hållbara, de plockas gärna efter det frusit,  då det blir de extra söta. Det behövs inget socker när man kokar lingon för hållbarheten. Kokt lingonsylt förvarades förr i träkaggar, nu förvaras sylten i glasburkar men det är fortfarande lika gott till renkött.

 

Intressant

Gompa är den gröt som i huvudsak kokas på torta.

Jåama är den gröt som kokas på ängsyra.

200 växter ger renköttet dess fina smak.
För renen finns det över 200 växtarter som registrerats som renbetesväxter varav några är speciellt viktiga för dem. Renen har betat och präglad landskapet genom tusentalsår och för många växter är renen nödvändig för dessa växters överlevnad.

Faatnoe är ettåring kvanne Batsken är tvååring kanne på sydsamsika.

mat

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...