Bildspel

Bild på stekt renbringa
Stekt renbringa med pressad potatis serveras med blåbärschutny. Foto: Anna Skielta

Renkött - en del av naturen och den samiska kulturen

Traditionell samisk kost är nyttig. Samerna har överlevt i tusentals år i en arktisk miljö vilket visar att den traditionella maten innehåller alla näringsämnen som människan behöver. Och basen för den samiska kosten är givetvis renkött.

Den traditionella samiska matkulturen baseras på vad naturen ger. Av naturliga skäl är renkött en mycket viktig del. Det kan förädlas på olika sätt: kokas, stekas, rökas, eller torkas, vilket ger variation i smakupplevelserna. Ytterligare smakdimensioner får man av inälvsmat och renblod och alla andra ingredienser från naturen, som bär och örter av olika slag.

Fisk, fågel och älgkött ger också viktiga variationer i kosthållet. I dag har influenser tagits in från andra matkulturer och därmed berikat den samiska kosten ytterligare.

Ett levande skafferi
Bara renen i sig är ett levande skafferi med ett kött som inte bara är gott utan också magert, vitamin- och mineralrikt. Fetthalten ligger i genomsnitt på tre procent och är ett så kallat nyttigt fett av typen Omega 3. Proteinhalten är så hög som 22 procent. Renkött är också en bra vitaminkälla som innehåller både A, B, C och E-vitamin. Som naturbetande djur har renen ett mineralrikt kött med järn, selen, kalcium och andra mineraler som är nyttiga för människan. Om man dessutom tar tillvara inälvsmaten såsom blod, lever m.m. förstärks vitamin- och mineralinnehållet ytterligare.

Naturbetet viktigt
Renkött är vårt eget naturkött och ett resultat av samspelet mellan renen, naturen och renskötaren. Renen är anpassad till att nyttja det knappa naturbetet. Den förflyttar sig därför ständigt mellan olika årstidsland och nyttjar en förnyelsebar resurs i naturen som ingen annan kan ta tillvara. Under sommarhalvåret, då renens tillväxt sker, betar den proteinrik föda i form av gräs, örter och svamp i fjäll- och skogsland. Under vintern förflyttar den sig österut till skogsområdet för att beta energirik lav. Då går den på sparlåga med målet att överleva tills våren kommer åter med färsk växtlighet. I maj månad börjar så ett nytt renår då kalvarna föds.

Intressant

Det slaktas omkring 2000 ton renkött varje år.
Renkött innehåller endast 4 %  fett.
Det har serverats renkött flera gånger på Nobelmiddagen.
Renkött är mycket rikt på selen.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...