Bildspel

Kvinna framför målarduk

Annica Waara i målartagen. Foto: Leif Milling

Återgå till normal version av sidan

Samisk konst

Förr ristade samer på stenar, det blev hällristningar,
och på sina spåtrummor.
Man ristade på sina föremål,
som knivar och skedar,
och broderade på kläder och påsar.
Dagens samiska konst är spännande
eftersom det gamla finns i konsten
men också det nya.

Några av de första kända samiska konstnärerna
är Johan Turi som levde mellan 1854 och 1936.
Nils Nilsson Skum levde mellan 1872 och 1951,
John Savio levde mellan 1902 och 1938.
De gjorde bilder om vardagslivet.
Bilderna kan handla om jakt eller renflyttning
eller visa hur det ser ut på boplatsen.

På 1970 talet började allt fler samer
skapa konst.
De gick på konstutbildningar
och många tyckte att det var viktigt
att i konsten minnas den gamla samiska kulturen.

1979 bildades det samiska konstnärsförbundet.

Några av dagens samiska konstnärer
som arbetar i Sverige är
Britta Marakatt Labba, Rose Marie Huuva,
Lena Stenberg, Per Enoksson, Barbro Poggats,
Monica L Edmondson och Folke Fjällström.
De arbetar med textil, poesi, måleri, glas, slöjd och skulptur.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...