Bildspel

Foto: Leif Milling
Lättläst version av sidan

Förkristen tid

Samernas tidiga historia är höljd i dunkel och det finns ingen samlad bild av hur man uppfattade världen. Och de skriftliga källorna är oftast från svenska präster med uppdrag att kristna samerna.

De källskrifter som beskriver de förkristna trosföreställningarna som samerna hade är från 1600- och 1700-talen, och har skrivits av präster. De hade som sin uppgift och plikt att bemöta och avskaffa allt som betraktades som ”hedendom”, som definierades som allmän ”vidskepelse” och ”trolldom”. Samer som utövande ”trollkarlar” var en allmän föreställning bland icke-samer långt före kristendomens införande, en bild som varit levande ända in i modern tid.

Kunskapsutbyte
Av arkeologiska fynd att döma och genom språkliga undersökningar finner vi att under historiens gång mötte samerna övrig nordisk befolkning med vilka man utbytte kunskaper, både på det materiella och det andliga planet. Den katolska trosläran, som förmedlades genom munkar redan på 1100-talet, blev också till ny kunskap för vissa av de samiska religiösa specialisterna. Det satte sina spår i till exempel synen på skapelsen och döden, det vill säga viktiga existentiella frågor. Detta framkommer framför allt i 1700-talets missionsberättelser.

Historia skriven av andra
Det är alltså icke-samer som skrivit samernas religionshistoria ur sitt eget perspektiv. Dessa historieskrivare har i de flesta fall byggt historien på andrahandsuppgifter och inte på egna iakttagelser, varför man måste tolka berättelserna med en viss försiktighet. Berättelserna har också skrivits från det egna verksamhetsområdet, där författarna verkat som präster eller missionärer. Man kan inte dra slutsatsen att berättelserna tecknar en övergripande bild av verkligheten på det sätt som samerna såg den. Men det finns företeelser som återfinns hos alla historieskrivare och som berör hela Sápmi, oavsett bosättningsområde, ekonomisk bas eller språk. Dessa företeelser kan man betrakta som allmängiltiga.

Gudar och gudinnor
Hit hör traditionen om en nåejtie (nåjd; en slags medicinman eller shaman), om sieidi (sejte) och om djurceremonier. Vi träffar också på en samling gudar med gudinne- och gudanamn, var och en med funktioner som är viktiga för människan. Dessa namn har fallit i glömska under århundradenas lopp, medan vissa företeelser har levt kvar i den samiska folkloren, i jojken och i minnet i övrigt. Berättelserna om nåejtie, ger oss bilden av människans förhållande till den andliga dimensionen i tillvaron och hennes plats i kosmos – berättelserna om sieidi speglar människans förhållande till naturen. Vissa platser, stenar, naturformationer, gav särskild kraft och kontakt med den andliga världen.

Djurceremonier
Ceremonierna vid dödandet av djur visar människans nära förhållande till djurvärlden. Djurceremonierna har levat kvar länge i de riter som utförts vid dödandet av björnen. Ännu vid 1800-talets slut finns berättelser om hur en björnjakt utförts efter det traditionella mönstret.

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...