Bildspel

Foto: Leif Milling
Återgå till normal version av sidan

Förkristen tid

Samernas religion liknar de religioner
som andra ursprungsfolk har.

Alla de folk som har levt
på samma breddgrader på jorden
som indianer, inuiter och sibiriska folkgrupper
har mycket lika religioner.

Men under 1600-talet
och 1700-talet blev samerna tvingade att
förändra sitt sätt att leva när det gällde
hur de hedrade sina gudar
och använde sina religiösa föremål.

Svenska staten samlade in flera hundra nåjdtrummor
och brände dem.
Myndigheterna tog samebarn,
satte dem i skolor
och tvingade dem att berätta
om deras föräldrar trodde på
de gamla samiska gudarna.

I slutet av 1700-talet hade nästan alla samer
bytt till den kristna religionen
och på 1800-talet tror vi
att de flesta samer döpte sina barn,
gifte sig i kyrkan och begravdes i kyrkan
Om samerna hade kvar sin gamla tro
fick de ha den i hemlighet.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...