Umesamiska fraser

Hej!   Bürest, Buarajk!
God morgon!   Buörrie árrade!
Goddag!   Buörrie beäjvvie!
God kväll!   Buörrie iehkiede!
Adjö (den som går till en person som stannar kvar)   Guvnate!
Adjö (den som går till två personer)   Guvnate!
Adjö (den som går till flera personer)   Guvnate!
     
Hur mår du?   Gukttie viäsuoh?
Vill du ha kaffe?   Sïjth káhvub?
Hämta vatten!   Viädtjh tjátjieb!
Sätt ett vedträ i elden   Biäjh muarab dållije
Stäng dörren   Dahph ukssub
Öppna fönstret   Rahph fïnsstarub
     
Jag är sjuk   Månna leäb skiäbtjas
Fryser du?   Majddie leäh gålluominne?
Jag behöver hjälp   Månna viehkieb dárbhasjub
Håll i den här renen!   Stiärrh dab butsa/båtsuoj
Skäll inte (till en hund)   Ielieh tsiälah
Bit inte (till en hund)   Ielieh stülleh
     
Det är varmt ute   Leä báhkkas ulgguone
Solen skiner   Beäjvvie bájttá
Det regnar   Leä abrrieminne
Följ med mig   Tjuavuoh muv fáruone
Vi åker till Umeå   Mijjah Ubmejisse vuölggiebe
Jag har inte tid   Ib asth
     
Var bor du?   Gussnie leä årruominne?
Jag kommer från Sorsele   Månna bådáb Suorsáste
Jag är hungrig   Månna leäb neälgguominne
Vill du ha blodpalt?   Sïjth gámsub?
Jag tror inte det   Ib dab jáhkieh
Jag tycker inte om det   Ib dab lyjkh
Det är gott   Dahtta leä njálgies
Det kan inte vara sant   Ij máhtieh sádná urruot
     
Dig har jag inte sett förut   Ib leäh vuajnnáme duv uvddale
Går du ofta hit?   Majddie dájvvije dehke bådáh
Vill du dansa?   Sïjth dánssuot?
Du är en spännande person   Dådna leäh giäldags almatje
Hon/han är renskötare   Sådna leä reäjnnuomannije
     
Jag älskar dig   Månna iähtsáb duv
Jag hatar dig   Månna vassjuodub duv
Vilken knäppskalle   Mággare jårbbatsáhkie
Stick härifrån!   Báhtarh ulgs!
Vill du följa mig hem?   Sïjth tjuavvuot gåhtáje?

 

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...