Lulesamiska fraser

Hej! Buoris!
God morgon! Buorre idet!
Goddag! Buorre biejvve!
God kväll! Buorre iehket!
Adjö (den som går till en person som stannar kvar) Vuojnnalin!
Adjö (den som går till två personer) Vuojnnalip!
Adjö (den som går till flera personer) Vuojnnalip!
   
Hur mår du? Maktas vieso?
Vill du ha kaffe? Sidák káfav?
Hämta vatten! Viettja tjátjev!
Sätt ett vedträ i elden Bieja tjiesskasav dållåj!
Stäng dörren Dahpa uvsav!
Öppna fönstret Rabá vinndegav!
   
Jag är sjuk Mån lav skibás
Fryser du? Goalok?
Jag behöver hjälp Mån dárbahav viehkev
Håll i den här renen! Adnala dáv rejnav!
Skäll inte (till en hund) Ale tsiela!
Bit inte (till en hund) Ale stoalo!
   
Det är varmt ute Bivval la
Solen skiner Biejvve bájttá
Det regnar Rássjot
Följ med mig Tjuovo muv!
Vi åker till Östersund Mij vuolggep Luvlielusspáj
Jag har inte tid Ij la mujna assto
   
Var bor du? Gånnå dån åro?
Jag kommer från Tärnaby Mån boadáv Dearnas
Jag är hungrig Mån lav nälggomin
Vill du ha blodpalt? Sidák mállegámsajt?
Jag tror inte det Iv mån dav jáhke
Jag tycker inte om det Mån iv lágeda dav
Det är gott Njálgge la
Det kan inte vara sant Ij la sádnes
   
Dig har jag inte sett förut Iv la duv åvddål vuojnnám
Går du ofta hit? Le gu álu dánna?
Vill du dansa? Sidák gärssulit?
Du är en spännande person Dån la geldulasj ulmusj
Hon/han är renskötare Sån la ällobargge
   
Jag älskar dig Mån ähtjáv duv
Jag hatar dig Mån vasjodav duv
Vilken knäppskalle Makkár biessoajvve
Stick härifrån! Maná dássta!
Vill du följa mig hem? Sidák muv häjmmaj tjuovvot?

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...