Nordsamiska fraser

Hej! Bures!
God morgon! Buorre iđit!
Goddag! Buorre beaivi!
God Kväll! Buorre eahket!
Adjö (den som går till en person som stannar kvar)   Báze dearvan
Adjö (den som går till två personer) Báhcci dearvan
Adjö (den som går till flera personer) Báhcet dearvan
   
Hur mår du? Got veaját?
Vill du ha kaffe? Jugat go gáfe?
Hämta vatten! Viečča čázi!
Sätt ett vedträ i elden Coggal muora dollii
Stäng dörren Gidde uvssa
Öppna fönstret Raba láse
   
Jag är sjuk Mon lean skibas
Fryser du? Galbmot go don?
Jag behöver hjälp Mon dárbbašan veahki
Håll i den här renen! Doala dán bohcco!
Skäll inte (till en hund) Ále ciela!
Bit inte (till en hund) Ále gáskke!
   
Det är varmt ute Lea bivval olgun
Solen skiner Beaivi báitá
Det regnar Arvá
Följ med mig Čuovo mu
Vi åker till Östersund Mii mátkkoštit Luvlieluspái
Jag har inte tid Mus ii leat áigi
   
Var bor du? Gos don orut?
Jag kommer från Tärnaby Mon boađán Deardnás
Jag är hungrig Mus lea borranmiella
Vill du ha blodpalt? Háledat go don guhppáriid?
Jag tror inte det (Mon) in jáhke dan
Jag tycker inte om det (Mon) in liiko dasa
Det är gott Lea njálggat
Det kan inte vara sant Dat ii sáhtte duohta leahkit
   
Dig har jag inte sett förut In leat du oaidnán ovdal
Går du ofta hit? Manat go dávjá diehke?/Leat go dávjá dáppe? 
Vill du dansa? Háledat go dánset?
Du är en spännande person Don leat gelddolaš olmmoš
Hon/han är renskötare Son lea boazobargi
   
Jag älskar dig Mon ráhkistan du
Jag hatar dig Mon in liiko dutnje (Jag gillar dig inte, Hat finns inte på nordsamiska)
Vilken knäppskalle Makkár bieđut
Stick härifrån! Mana eret dáppe!
Vill du följa mig hem? Háledat go čuovvut mu mielde ruoktut?

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...