Bildspel

Mjölkning av renar

Renens mjölk var viktig i samerna traditionella kosthåll. Av den gjordes ost och den blandades med vegetabilier för att sparas un­der vintern.  Foto: Nils Thomasson

Renskötselns historia

Det samiska kulturarvet bygger till stora delar på renen. I jakt- och fångstsamhället jagade man vildrenar tillsammans med andra vilda djur. Renskötsel i större skala har funnits sedan 1600-talet.
Vi vet genom hällmålningar och bevarade jaktgropssystem i naturen att jakt på vildren, älg och björn förekommer flera tusen år före vår tid. År 98 e. Kr. skriver romerska och grekiska historieskrivare om det märkvärdiga pälsklädda folket i Thule som jagar renar och tar sig fram på skidor.
På 800-talet besöker den norske storbonden Ottar det engelska hovet. Han berättar för kungen om samerna och att renar tämjdes och sköttes i hjordar. Hans berättelse blir nedskriven och därför vet vi att tamrenskötsel förekommer.
Under 1500-, 1600- och 1700-talen utvecklas renskötseln till att bli mer storskalig och en grundval för samernas försörjning. Det beror delvis på ett ökat skattetryck från kronan på grund av Sveriges stormaktsambitioner. Samerna är nomader och flyttar tillsammans med renarna till fots eller på skidor. En intensiv renskötsel bedrivs. Renarna används för transporter, mjölk- och köttproduktion. I skogslandet utvecklas en mer stationär renskötsel, skogsrenskötseln.
Under 1900-talet blir renskötseln mer inriktad på köttproduktion och den extensiva renskötseln tar över. Från 1960-talet har renskötseln blivit mer beroende av tekniska hjälpmedel, precis som det övriga samhället. Idag är snöskoter och terrängfordon oumbärliga hjälpmedel. Helikopter används för transporter och för att driva ren under vissa omständigheter. I fjällvärlden är satellittelefonen nödvändig för kontakter med omvärlden

Renskötselns anpassning

Renskötseln har i likhet som jordbruket tvingats anpassa sig det moderna samhället på gott och ont.

Renskötselrätt

Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är ingenting som samerna "fått" av staten.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...