Bildspel

Bilden kommer från Gustaf Hallströms bildsamling. Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Sejte

Sieidi, på svenska sejte, är ett nordsamiskt ord och var ett kultobjekt i form av en sten, en klippa eller ett helt fjäll som fanns på strategiska ställen för jägaren, fiskaren eller renskötaren. Man offrade kollektivt eller enskilt vid en sejte av sitt jaktbyte eller fiskfångst, särskilt vid jakt- och fiskesäsongens början, för att få en lyckosam jakt eller fångst i framtiden.
När man passerade en sejte med sin renhjord fick den också offer i form av mynt eller något annat värdeföremål. På sydsamiska kallades ett sådant föremål viero- eller sjiele-gierkie/tribut- eller gåvosten.

De uppgifter vi har tyder på att kulten på en sejteplats var en allmän samisk företeelse. En sejte bör ses som en symbol för det gudomliga väsen man trodde vakade över ett områdes flora och fauna och markerade därmed en primitiv helgedom. Träfigurer som tillverkats och placerats på offerplatser, tillägnade andra gudomligheter, får också i litteraturen benämningen sejte. På sydsamiska kallades en sådan träbild viero-moere, offer-trä. Termen sieidi/sejte har blivit ett allmänt uttryck för ”samiska gudar”.

Traditionen kring sejten tycks ha levat kvar längst i det nordligaste samiska området. Medan berättelser om heliga platser är mycket få i de södra lappmarkerna så är de desto rikligare i till exempel Finnmark i Norge och i norra Finland. Bruket att ge en gåva när en sejte passeras sägs också fortfarande vara levande; ännu 1994 hittades mynt och renhorn vid en sejte på Finnmarksvidda. Om det vittnar om offer eller tradition kan diskuteras. Vissa sjöar, forsar, kallkällor och lugna vattendrag kunde också betraktas som heliga, dit man då offrade.

Litteratur

Hans Mebius
Bissie : studier i samisk religionshistoria ISBN 91-88672-05-0
Sjiele : samiska traditioner om offer


Louise Bäckman
Sájva : föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna ISBN 91-22-00723-7

Studier i samisk religion ISBN 9789198139303

Åsa Virdi Kroik
Efter förfädernas sed : om samisk religion
ISBN 91-631-7196-1

Fordom då alla djur kunde tala- : samisk tro i förändring ISBN 91-973517-1-7

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...