Bildspel

Foto: Samiskt Informationscentrum
Återgå till normal version av sidan

Samerna och religionen

De allra flesta gamla berättelser
om samernas religion
är skrivna av svenska kristna präster
som var emot hur samerna levde
och kallade samernas tro
för hednisk och trolldom.
Det är alltså inte samer
som har skrivit om samernas historia
och deras religion.
De allra flesta skriver också om sådant
de hört talas om men inte själva sett.

Men lite vet vi fortfarande.
Vi vet att religionen innehöll dessa delar:
nåjden, sejten, djurceremonier,
gudar och gudinnor.
Varje gud betydde något särskilt
som var viktig för människan.

Berättelsen om nåjden, den samiska schamanen,
visar oss hur människorna kände inför det andliga
och var hennes plats i kosmos var.

Berättelsen om sejten, offerstenen,
visar människans förhållande
till naturen,
och ceremonierna
visar hur nära människan stod djuren.

Djurceremonierna fanns länge kvar
när samer jagade björn.
Detta gjorde samer till slutet av 1800-talet.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...