Bildspel

Återgå till normal version av sidan

Skolan och samerna

Redan på 1600-talet startades
den första skolan för samebarn.
Samiska pojkar skulle lära sig kristna läran
och sedan göra andra samer kristna.

Den första skolan för samer startade 1632 i Lycksele.
De styrande ville att samiska pojkar
skulle lära sig läsning och kristna läran .
Pojkarna skulle sedan göra andra samer kristna.

Några pojkar skickades vidare
till Uppsala för att bli präster.
På hundra år for 14 pojkar till Uppsala.

På 1700-talet startades
7 internatskolor på kyrkplatserna.
Skolpojkarna skulle lära sig
svenska språket och kristna läran.

På 1800-talet fanns det olika skolor
där samiska barn gick.

1913 bestämde riksdagen
att starta nomadskolor för samebarn.
I nomadskolan skulle barnen bo och gå i skola i kåtor.
Man trodde att de skulle sluta som renskötare
om de bodde och gick i skola i hus.

Skolan var bara för renskötande samers barn.
Barn till samer som inte var renskötare
skulle gå i svenska folkskolan.

1962 beslutade Sveriges riksdag
om nya regler för samebarnens skolor.
Nu skulle alla samebarn få gå i nomadskolan.

Skolan ändrade namn till sameskolan.
Samiska språket blev ett ämne
och barnen skulle gå i skola i nio år.

Från 1980 bestämmer samerna själva om sin skola.
Då skapade riksdagen en sameskolstyrelse.

Först bestämde den bara över sameskolorna
men nu bestämmer den också
över samiska förskolor
och samisk utbildning
på högstadiet och på gymnasiet.

Det finns samiska förskolor och skolor
i Karesuando, Kiruna, Gällivare,
Jokkmokk och Tärnaby.
I Jokkmokk finns ett gymnasium
med samisk inriktning.

Lagen säger att alla samebarn
har rätt att få läsa samiska i skolan.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...