Bildspel

Sameskola

Det var inte förrän 1981 som  samerna fick inflytande över samisk utbildning då Sameskolstyrelsen med samisk majoritet inrättades.  Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget, den leds av en skolchef som tillsätts av sameskolsnämnden. Nämnden består av fem ledamöter som utses av Sametinget

Myndigheten är huvudman för de fem sameskolorna som finns på i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Sameskolorna  har i uppgift att utbilda samers barn enligt skollagen och läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utbildningen på sameskolan är likvärdig med grundskolan men med den stora skillnaden att de även har i uppgift  att "ge samers barn en utbildning med samisk  inriktning".  

”Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna” (Skolverket, 2016)

”Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö” (SFS 2011:131).

Samiska språken,  miljön och samisk kultur är en viktiga delar när det gäller inriktning utbildningen. I förskolan stärks barnens samiska identitet och samiska är samtalsspråk.  I förskoleklass blir de samiska årstiderna en naturlig röd tråd i undervisningen. Barnen lär sig  om naturen och dess skiftningar och hur det påverkar deras vardagsliv.

Varje läsår har eleverna  i sameskolan möjlighet till 6 st kulturdagar. Kulturdagarna syftar till att varje  elev ska lära sig mer om familjens samiska traditioner och praktiska liv. I årskurs 5 och 6 deltar eleverna två gånger per år i  språkbadsveckor. Språkbaden är intensiv språkträning där elever från fler sameskolor träffas och bor tillsammans under en vecka. Elever som gått i förskola och sameskola, ska när de lämnar skolan, vara funktionellt tvåspråkiga och ha sin grund i den samiska kulturen.

Sameskolstyrelsen har även pedagoger som även fjärrundervisar elever på andra skolor som har samiska som modersmål eller som samiska som språkval. Det är ett sätt att lösa undervisning i samiska för alla samiska barn, oavsett var de bor och tillgång av lärare. Eftersom samiska är ett av minoritetsspråken har varje enskild elev rätt att läsa samiska som modermål om de önskar. Det är rektorn på den enskilda skolan som fattar beslut och gör en överenskommelse om undervisning med Sameskolstyrelsen.

Reportage

Sápmi

Laila har hela Sápmi som kundkrets

2024-01-15
Hon förser Sápmis många designers med allt från sytråd och dekorationsband till vackra tyger. I höstas firade företagaren ...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Reportage

Moa Backe Åstot lever för skrivandet

2023-11-21
Hon skapade berättelser innan hon själv lärt sig skriva, då med sin mamma som spökskrivare. Idag försörjer sig Moa Backe Å...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...