Underlag för lektionsplanering - kolonialism åk 7-9

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 7-9 och kan kopplas till det centrala innehållet i historia. Eleverna får i uppgift att ta reda på hur europeisk kolonialism kan kopplas till kolonisationen av svenska Sápmi. Den svenska koloniala historien är ofta uppmärksammad i aktuell forskning, men det är sällan denna del av vår gemensamma historia lyfts fram i skolsammanhang. Denna lektion ger en möjlighet att omdefiniera kolonialism från något som hänt för länge sedan och långt borta – till något som ingår som del av svensk och samisk historia, med dagsaktuella konsekvenser

Förutsättningar/förkunskaper: Innan denna lektion behöver eleverna ha fått en grundläggande genomgång av:

  • Grundläggande europeisk kolonial historia.
  • Vad är Sápmi?
  • Vilka är samerna? (ett folk i fyra länder, numerär, språk, identitet)
  • Vad betyder urfolk? (skillnad mellan minoritet, nationell minoritet, urfolk)

 ”Fatta Sápmi” kan vara ett stöd för dig som lärare när du arbetar med dessa frågor.

 

Koppling till centralt innehåll:

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan

Citerat ur centralt innehåll

Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950

”Den europeiska dominansen, imperialismen och kolonialism”

Att bryta ner begreppet kolonialism från det generella (globala/europeiska) till det lokala (svenska/samiska).

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”

Att prata om Sápmis geografi, språk och folk.Förtydliga skillnaderna mellan begreppen nationell minoritet och urfolk och uppmärksamma hur situationen ser ut för olika samiska grupper idag.

Hur historia används och historiska begrepp

”Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar”

Att utforska hur europeisk kolonialism påverkat svensk politik i historien och idag. Att prata om kolonialism med Sverige och Sápmi som utgångspunkt och därmed öka kunskap och förståelse för samer som nationell minoritet och urfolk.

Koppling till kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Eleven har grundläggande kunskaper om svensk kolonialhistoria och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Ex: Eleven har goda kunskaper om svensk kolonial historia och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Ex: Eleven har mycket goda kunskaper om svensk kolonial historia och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Förslag på undervisningsupplägg

Start, hur börjar lektionen?

Spela Sofia Jannoks låt ”This is my land”, från skivan Orda (2016). Ha gärna låttexten tillgänglig för eleverna.

 

Förslag på diskussionsfrågor:

Vilket land tror ni hon menar?

Vad är Sápmi?

Hur ser gränserna för Sápmi ut?

Elev- och läraraktiviteter

Eleverna delas in i grupper och får i uppgift att läsa igenom olika kortare texter om kolonialism i svenska Sápmi (länkar nedan).

 

Förslag på diskussionsfrågor att utgå från i grupp/tvärgrupper eller helklass efter detta:

 

Vad är kolonialism enligt den text du läst?

Varför har det varit intressant för statsmakten att kolonisera norra Sverige?

Hur har kolonialismen tagit sig i uttryck i svenska Sápmi?

Vad tror du att kolonialismen kan ha för konsekvenser idag?

Vilka ”känner av” kolonialismen? Vilka känner mer sällan av den?

Varför pratar vi sällan om svensk kolonialism av Sápmi? Vad får det för konsekvenser?

Hur kan kolonialism och nationalism höra ihop?

Hur kan motstånd mot kolonialism se ut?

 

Arbete utanför lektionstid

Läxförslag 1: lyssna på Sofia Jannoks låt ”This is my land” ur albumet Orda (2016). På vilket sätt har låttexten koppling till den svenska koloniala historien?

Avslut

Vad har du lärt dig om kolonialism idag? Hur påverkas du av Sveriges koloniala historia? Var skulle du kunna söka om du vill lära dig mer om samernas historia? Vad skulle du vilja lära dig om samerna?

Material

Grundläggande information om Sápmi (språk, geografi, kultur, antal samer etc.) samt karta: http://samer.se/1002

 

Texter för grupparbete:

“Koloniseringen av Sápmi”: http://samer.se/3600

 

”Kolonialism förr och nu”:

http://samer.se/2628

 

”Kolonisation”:

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/kolonisation

 

”Sveriges koloniala historia”:

https://www.sametinget.se/62102

 

Förberedelser för lärare:

”Fatta Sápmi”, kortare föreläsningar som tar upp grundläggande information om urfolk, kolonialism, urfolksrättigheter, språk och bilden av det samiska: http://www.samer.se/3634

Uppföljning och dokumentation

Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

 

 

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

 

Ansvarig för lektionsförslaget om kolonialism: Anna-Lill Drugge, PhD i historia.

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Lektionsmaterial

 ”Fatta Sápmi”  kan vara ett stöd för dig som lärare när du arbetar med dessa frågor.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...