Bildspel

Från ungdomsmötet i Sorsele 1944. Foto: Lennart Wallmark, bildrätt: Ájtte museum, Jokkmokk

Same Ätnam

1945 bildades Same Ätnam och den är därmed den äldsta samiska organisation som fortfarande bedriver verksamhet. Under många år drev Same Ätnam frågor som berörde duodji, de hade egna slöjdkonsulenter och tog fram kvalitetsmärket Duodji, en garanti för äkta sameslöjd. Idag drivs slöjdfrågor och andra frågor främst genom organisationens olika stiftelser.

Föreningens viktigaste uppgift blev att verka för sameslöjdens utveckling och bevarande. Under många år hade Same Ätnam anställda slöjdkonsulenter. Föreningen drev även utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor i ett nära samarbete med Samernas Folkhögskola.  Kvalitetsmärket för samisk slöjd, Duodji , utarbetades av Same Ätnam. Under organisationens storhetsperiod hade man förutom ett slöjdutskott både ett miljöutskott och ett näringsutskott. Same Ätnam var även en av de samiska organisationer som framförde en begäran till den svenska regeringen om bildandet av ett eget samiskt parlament.

Idag har slöjdkonsulenternas arbete flyttats över till stiftelsen Sami Duodji , där ena stiftaren är Same Ätnam och den andra Svenska samernas riksförbund. Same Ätnam står också som en av stiftarna till Samernas utbildningscentrum, stiftelsen Samefolket, stiftelsen Gaaltije samt Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum. De frågor som drivs av Same Ätnam sker i huvudsak genom representation i de olika stiftelserna.

Medlemmar i Same Ätnam är dels enskilda personer och dels sameföreningar. Högsta beslutande organ är landsmötet som har hållits årligen sedan 1945 och av tradition i maj månad. Till landsmötet samlas ombud från sameföreningar, samiska sammanslutningar och enskilda samer. RSÄ:s styrelse består av sex ordinarie ledamöter och sedan 2013 är Peter Rodhe styrelsens ordförande.

Tidigare ordförande i Same Ätnam har varit:
1945-1961 Bengt Jonzon
1961-1969 Lennart Wallmark
1969-1971 Lars Thomasson
1971-1973 John Paul Persson
1973-1979 Gustaw Heikka
1979-1984 Ulla Barruk Sunna
1984-1987 Aldor Stenvall
1987-1991 Lars-Nila Lasko
1991-1993 Sonia Larsson
1993-1994 Eva Rehnfeldt
1994-1997 Lars-Nila Lasko
1997-2002 Sakka Nejne
2002-2006 Kristina Lasko
2006-2007 Kristina Nordling

Anna Skielta

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...