Bildspel

Samerådet

Att stärka samhörigheten över nationsgränserna och arbeta för de samiska intressena är två av huvudmålen för Samerådet.

Samerådet (Saami Council) bildades 1956 i Karasjok, Norge. Rådet samlar samiska organisationer oavsett om de verkar i Ryssland, Norge, Finland eller Sverige. Målet är att tillsammans verka för att:

  • tillvarata samernas intressen som enskilda individer och som ett folk
  • stärka samernas gemenskap
  • arbeta för att samerna erkänns och behandlas som ett folk
  • arbeta för att samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter blir stadfästa i de enskilda ländernas lagstiftning som ett led i överenskommelser mellan respektive land och representativa samiska organ

Samerådet har nio medlemsorganisationer: tre från norsk sida, två från rysk, en från finsk och tre från svensk sida (Samernas Riksförbund/SSR, Same Ätnam och Renägarförbundet). Det finns har en sektion för vart medlemsland. Den svenska sektionen har fyra ledamöter.

Konferens vart fjärde år
Samerådets högsta beslutande organ är Samekonferensen, som hålls vart fjärde år på olika platser i Sápmi. Av de 65 delegaterna kommer 5 från Ryssland, 20 från Finland, 20 från Norge och 20 från Sverige. Samerådets verkställande organ är det s.k. rådet, som består av 15 ledamöter som träffas minst två gånger per år.

Ett flertal gemensamma deklarationer har skrivits under vid Samerådets konferenser. Vid konferensen i Murmansk 1996 skrev exempelvis medlemsorganisationerna under en deklaration som handlade om ökat samiskt självbestämmande och förvaltning inom det samiska området. Konferensen antog också nya stadgar för Samerådet.

Samerådet gör även uttalanden och ger förslag i frågor som berör samiska näringar, rättigheter, språk och kultur. Man driver olika projekt över gränserna som exempelvis etablerandet av en samisk radiostation på Kolahalvön i Ryssland.

Samiska flaggan

Samerådet antog en gemensam samisk flagga under samekonferensen i Åre 1986.

Samefolkets sång

Isak Sabas sång "Sámi soga lavlla" - Samefolkets sång - antogs som officiell samisk nationalsång med melodi av Arne Sörli.

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...