Bildspel

Återgå till normal version av sidan

Samiska medier

Det finns samiska tidningar, samisk radio
och samisk TV.
De tar upp samiska nyheter
och berättar om det som händer i Sápmi
och resten av världen.

Länge fanns bara den samiska tidningen Samefolket.
Den kom ut första gången 1918.
Samefolket finns kvar
och den kommer ut varje månad.

Nu finns också samiska program
på Sveriges Radio och Sveriges Television.

Nuorat är det samiska ungdomsförbundets tidning.
Den kommer ut 4 gånger per år.

På 1950-talet började Sveriges Radio sända program
för samiska lyssnare men de var mest på svenska.
SR Sameradion började inte sända på samiska
förrän år 1965.

Idag sänder SR Sámi Radio både nyheter
och program på fasta tider i P2.

SVT Sápmi sänder nyheter och program
på fasta tider.
Oððasat är SVT:s samiskspråkiga nyheter,
som sänds i hela Norden.
Den görs tillsammans med de samiska
TV-redaktionerna i Norge och Finland.

Sameradion och SVT samarbetar.
De har sina redaktioner i Kiruna.
De har en hemsida tillsammans
med samiska nyheter och program.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...