Bildspel

Med stämningsansökan under armen ger sig Girjas sameby in i en rättskamp om samernas jakt- och fiskerättigheter. Foto: Carl-Johan Utsi.
2010-08-11

Besviken på statens konstrande

Det enda som är säkert är att det kommer att ta tid. Den lilla samebyn mot staten i en process om jakt- och fiskerättigheter i fjällområdet. För Girjas del handlar det om delar av Gällivare kommuns fjällvärld. Men eftersom Girjas är pilotsameby kan det i förlängningen komma att handla om jakt- och fiskerättigheter i hela renskötselområdet.

Det var i maj 2009 som Girjas, med understöd av Samernas Riksförbund, öppnade dörren till Gällivare tingsrätt för en ny mastodontprocess. Samebyn hävdar ensamrätt till jakt och fiske inom de så kallade åretruntmarkerna (ovan odlingsgränsen)i Gällivare kommun.

Det som hänt sedan dess är att staten, företrädd av justitiekanslern har presenterat sin syn på jakt- och fiskerätten inom renskötselområdet. Den svenska rättsapparaten mal i sådana här fall inte speciellt snabbt. Detta trots att staten har näst intill obegränsat med resurser och tillgång till landets stjärnjurister.

Statens 92 sidor långa svaromål är i sanningen ingen munter läsning för Ingemar Blind. Svaromålet visar att Staten inte är vilken motståndare som helst. Inte helt oväntat avvisas Girjas stämning på alla punkter
-Jag tycker det är en låg nivå på argumenten när staten helt avvisar vår stämning och dessutom hävdar Staten att samebyn inte har någon rätt att stämma staten. Det man kan läsa ut av svaret är att staten inte vill behandla Girjas stämning.

Girjas är något av en pilotsameby för landets övriga samebyar. Utfallet av stämningen kommer att vara vägledande för Samernas Riksförbund och alla andra samebyar. För Ingemar Blind är svaret enkelt.
-Vi ser att våra rättigheter blir inskränkta, år för år. Det tas hela tiden ifrån oss och vi får ingenting tillbaka. Jag tror inte att andra människor eller staten bara kan klampa in och erövra land och vatten.

Vad får dig att tro att ni får rätt?
- Jag får det bara inte in i mitt huvud att man kan göra som staten har gjort. Jag är så barnsligt naiv att jag inte tror att det svenska rättssystemet tillåter någon att ta för sig av andras rättigheter och av andras egendom.

Vad händer om ni vinner?
-Vi har sagt från första början att ortsbefolkningen inte kommer att få det sämre. Och då menar jag de som bor i området. Däremot kommer det att kosta mycket mer för de som kommer utifrån och vi kommer också kunna så att ett jämnare jakt- och fisketryck och då också bättre för alla.

Ingemar Blind är ingen rättshaverist. Han tycker att rättsliga åtgärder är ett misslyckande från alla håll och kanter. Både från statens sida och från samernas sida.
-Det är självklart inte vårt mål att stoppa jakten och fiske. Men det måste finnas en gräns för hur mycket våra vatten och marker tål och hur kränkt man kan bli innan man tvingas ta till rättsliga åtgärder

Nils Gustav Labba

Intressant

Svenska Samernas Riksförbund är en riksorganisation för samebyarna i Sverige och deras huvudargument för en process mot staten är det oklara rättsläget.

fram till 1987 erkände staten samernas rättigheter till jakt och fiske i fjällen.

sedan 1993 utövar staten i praktiken rättigheter till jakt- och fiske i fjällvärlden. Samtidigt anger rennäringslagen att det är samerna som äger rätten till jakt och fiske i fjällen.

jakten och fisket i fjällen förvaltas idag av länsstyrelserna.

en konsekvens av processen, om Girjas vinner, kan bli att samebyarna får ta över länsstyrelsernas rätt att förvalta jakten och fisket i fjällen.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...