Underlag för lektionsplanering - kolten berättar åk 4-6

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 4-6 och kan kopplas till det centrala innehållet i religionskunskap. Det här arbetsområdet med fördel ses som en fortsättning på lektionsplanering  “Vem är same?”I det här arbetsområdet ska eleverna arbeta med klädseln som en viktig identifikationsymbol. Kolten eller samedräkten är en färggrann högtidsdräkt och kan liknas vid en folkdräkt. Modellen på och utsmyckningen av kolten berättar om var bäraren kommer ifrån och vem man är släkt med. Därför är snitt, skärningar, färger och mönster på band och annat tillbehör noggrant utvalt av skräddaren.

Förutsättningar/förkunskaper:

Innan den här lektionen behöver eleverna arbetat med lektion: Vem är same?

Eleverna bör även ha diskuterat innan om klädernas betydelse som identifikationsymbol. 

Ett stöd för dig som lärare finns böckerna:
Susanna Jannok Porsbo, Samedräkter i Sverige. 1999. ISBN 91-87636-14
Susanna Jannok Porsbo/Else Nordheim, Samiskt Dräktskick i Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando socknar. ISBN 91-781087-13

Koppling till centrala innehållet i religionskunskap:

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom
Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet
Vem är same? Vilka är samerna? Vad identifierar en same? Vilka fördomar finns om samer som en grupp?

Koppling till kunskapskraven:

Kunskapskrav för betyget E i religionskunskap Kunskapskrav för betyget C i religionskunskap Kunskapskrav för betyget A i religionskunskap
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt Eleven kan föra utvecklade  resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Förslag på undervisningsupplägg:

Start, hur börjar lektionen?

Börja med att diskutera utifrån bilden på sidan 58 i informationsmaterialet: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige.

  • Vad är det för dräkter och vad kallas dessa?
  • ​ Kan man gå in i en butik och köpa en kolt?
  •  När används kolten?
  • Förutom att det finns olika koltar för män och kvinnor, kan ni se hur många olika modeller det finns?
  • ​Kan ni gruppera koltarna utifrån hur de ser ut? Hur många grupper får du?
  • Vad vill kolten berätta?
Elev- och läraraktivitet

Läs tillsammans http://samer.se/1173 och diskutera. Finns även en lättläst variant.

Diskutera vilka typiska snitt som finns på de tre samiska dräkterna http://samer.se/1195 , http://samer.se/1198 , http://samer.se/1201

Bläddra i:

Informationsmaterialet: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige. http://samer.se/2110

Susanna Jannok Porsbo, Samedräkter i Sverige. 1999. ISBN 91-87636-14

Arbete i grupp eller enskilt:

Välj en kolt antingen från sydsamiskt område, Lulesamiskt område eller från ett nordsamiskt område.

Förslag på ett arbetssätt:

Klippdocka - med kolt och kanske även vanliga kläder. Berätta vem personen är och varför personen bär just den dräkten.

Avslut  Reflektion: Varför är det viktigt att genom kläder visa vem man är? Varför är kolten viktig för det samiska folket och kulturen?
Material 

www.samer.se

Informationsmaterialet: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige. http://samer.se/2110

Susanna Jannok Porsbo, Samedräkter i Sverige. 1999. ISBN 91-87636-14
Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet att arbeta tematiskt med andra ämnen?

Ansvarig för denna lektionsplanering: Monika Blind, SO-lärare i årskurs 4-9.

Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...