Bildspel

Gratis informationsmaterial

Vi har gratis informationsmaterial som du kan beställa från oss. Mejla din beställning till info@samer.se
Samerna  Ett av världens urfolk
Samerna ett av världens urfolk är ett häfte som ger grundläggande kunskap om samernas historia, kultur, språk och levnadssätt med tonvikt på dagens förhållanden. Häftet innehåller bland annat  en historisk kalender och avsnitt om rasism, diskriminering och rättskamp. Till de olika avsnitten finns olika tips på till exempel filmer eller litteratur om man är intresserad att fördjupa sig i något ämne.Finns endast på svenska och går även att ladda ner som PDF-fil:

Samerna - ett av världens urfolk
In English: The Sami - an Indigenous People

Samefolkets sång - den samiska nationalsången
Ett nedladdningsbart häfte med noter och sångtexter på svenska, engelska, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska samt information om den samiska nationaldagen den 6 februari.
Samefolkets sång - den samiska nationalsången 

Samer - ett ursprungsfolk i Sverige (slut men går att ladda ner som pdf)
Tyska: Sami – ein Ursprungsvolk in Schweden (pdf-fil, 3,2 mb)
Spanska: los Samis – un pueblo indígena en Suecia (pdf-fil, 3,8 mb)
Engelska: The Sami - an Indigenous people in Sweden (pdf 6,1 mb)
Svenska: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige (pdf-fil, 2,7 mb)

Fördomar och förklaringar
En informationsbroschyr som bemöter och förklarar olika fördomar som finns om samer. Finns endast på svenska och går även att ladda ner som PDF-fil:
Fördomar och förklaringar

Sápmi - landet och folket

En informationsfolder i A5-format som är anpassad för turistbyråer. Innehåller allmän information om Sápmi. Finns tillgänglig på svenska, engelska och tyska. Finns även som PDF-fil här:

Svenska: Sápmi - Landet & folket
Engelska: Sápmi - The Land & the People
Tyska: Sápmi - das Land & das Volk

____________________________________________________

 

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...