Sveriges jordbruks- och sameminister.
Same- och landsbygdsminister,
Eskil Erlandsson.

Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsdepartementet är det departement inom regeringskansliet som har huvudansvaret för de samiska frågorna och Sametinget.
Landsbygdsdepartementet har ett brett ansvarsområde inom frågor som rör jordbruk, fiske, jakt, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel med mera. Även konsumentfrågor ingår sedan 2003. Statsrådet (ministern) i den nya borgelriga alliansen heter Eskil Erlanssonoch kommer från Småland. Han är jordbruks-, konsument- och sameminister. Inom jordbruksenheten finns fyra sakenheter. Samefrågorna tillhör Jakt-, fiske- och samenheten. Cirka 150 personer är anställda inom landsbygdsdepartementet .

 

En levande samisk kultur
Det övergripande målet för regeringens samepolitik är att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.  Landsbygdsdepartementet har samordningsansvaret för samefrågorna inom Regeringskansliet. Vissa frågor som rör nationella minoriteter, språk och kultur och ansvaret för sameskolstyrelsen ligger på utbildnings- och kulturdepartementet samt justitiedepartementet. Det har ansetts vara smidigast att landsbygdsdepartementet har samordningsansvaret eftersom rennäringen och andra naturresursfrågor är så centrala för det samiska samhället. Landsbygdsdepartementet arbetar också med urbefolkningsfrågor ur såväl ett nordiskt som ett internationellt perspektiv.

Informationssatsning
Mellan åren 2001 och 2004 gav regeringen 20 miljoner kronor till en nationell informationssatsning om samer och samisk kultur. Satsningen utmynnade i etablerandet av ett nationellt samiskt informationscentrum placerat i Östersund sedan augusti 2005. Den webbportal du just nu besöker är en del i informationscentrums verksamhet.

Regleringsbrev
Politikområdet omfattar även verksamheten vid Sametinget. Från landsbygdsdepartementet kommer varje år ett regleringsbrev som beskriver den verksamhet Sametinget som statlig myndighet ska bedriva och till en del även hur anslaget ska fördelas. Vissa områden får öronmärkta pengar som Samiskt Informationscentrum och Samiska Teatern.

Intressant

Landsbygdsdepartementet har samordningsansvaret för samefrågorna i Sverige.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?