Bildspel

2021-04-29

Forskare: ”unga i röstlängden är politiskt intresserade och vill påverka samepolitiken”

Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som skiljer sig från nationella val. Resultaten kan förklaras genom att unga anmäler sig till röstlängden utifrån politiskt intresse - och utifrån att de vill påverka samepolitiken.

Vid sametingsvalet 2013 hade unga personer mellan 18-30 år 57 procents valdeltagande. Unga mellan 18-21 år stod för högst deltagande – med 69 procent. Professor Ulf Mörkenstam och doktorand Ragnhild Nilsson vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet berättar mer om resultaten från 2013 och 2017 års sametingsval.

Hur såg valdeltagandet för unga ut i sametingsvalet 2017?- Valdeltagandet bland unga fortsätter att vara högt. Studien bekräftar, men förstärker också resultatet från 2013 att valdeltagandet är högt bland yngre väljare. I vår studie var valdeltagandet för personer mellan 18-30 år, hela 77 procent år 2017, säger Ulf Mörkenstam.

Skiljer sig resultaten mot nationella väljarundersökningar?
I valet till Riksdagen, är valdeltagandet lägst bland förstagångsväljare för att sedan öka med varje åldersgrupp, vilket alltså inte gäller för de unga i sametingsvalet, konstaterar Ragnhild Nilsson.

Vilka slutsatser kan ni dra kring ungas valdeltagande i sametingsval
En slutsats som kan dras är att de unga som anmäler sig i röstlängden är politiskt intresserade och registrerar sig i röstlängden för att påverka samepolitiken, menar Ulf Mörkenstam.

Varför är det viktigt med tidigt valdeltagande?
För valdeltagandet är detta ytterst positivt, eftersom röstning ofta betraktas som ett resultat av en socialiseringsprocess, där de första valen i en väljares liv ofta är avgörande för framtida röstning - d.v.s. börjar du rösta som ung så tenderar du att fortsätta med det genom livet, säger Ulf Mörkenstam.

Varför är det viktigt att arbeta med ungas deltagande i demokratin även på andra sätt?
Det politiska deltagandet rör många fler nivåer än att bara rösta. Med Sametingets begränsade beslutsmakt är det viktigt att delta politiskt också i andra val, t ex i kommunen, men även i civilsamhället generellt – i organisationer, demonstrationer etc. Detta för att förändra situationen för unga samer, som exempelvis i fråga om diskriminering i vardagslivet, avslutar Ragnhild Nilsson.

Ylva Holmberg

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...