Bildspel

2020-12-09

En vecka på instagram kontot @mittsapmi

Under en vecka, hösten 2020 höll Juhán Niila Stålka i stafettpinnen och gav andra en inblick i sin vardag. Enligt honom påverkar kontot demokratin genom att bidra till ökad kunskap om samer. ”Det är en kunskapsförmedlare”, konstaterar han.

@mittsapmi startades av Samiskt informationscentrum och kontot har en öppen ingång, där de som deltar kan välja att berätta väldigt fritt om sina liv och sin vardag. Juhán har tidigare kunskaper om demokratin genom sitt engagemang i Sáminuorra, men på kontot deltog han som privatperson.
- Om man tittar på @mittsapmi ur ett demokratiperspektiv så är det en viktig kunskapshöjare.  Vi är urfolk. Det är inte alla som gillar begreppet minoritet, men vi är inte i majoritet och det gör att vi lätt blir överkörda i politiken. Vårt viktigaste verktyg för att få majoritetssamhället att förstå våra problem är att berätta om dem och att öka kunskapen hos det svenska folket. Det är @mittsapmi ett superbra exempel på, säger han.

Utifrån ditt deltagande, har du egna exempel på hur kanalen kan bidra till demokratin?
Då jag skrev att man skulle anmäla sig till sameröstlängden, så var det personer som skrev och frågade om de kunde vara med, så uppenbarligen har fler anmält sig till röstlängden på grund av det och även om det bara är en person så är det roligt! Man måste ta samhällsansvar och påverka demokratin, använda sin röst och verka för förändring.

Har du egna exempel på hur kanalen kan verka kunskapshöjande som du beskriver det?
@mittsapmi fyller en funktion när det gäller fördomarna kring samer, som är stora. I kanalen slängs man rakt in i livet hos personer, med allt vad det innebär. Genom livet har jag stött på fördomar om att alla samer bor i kåtor, eller att vi inte har internet. Att personer med dessa uppfattningar ska styra mitt liv är en ekvation som för mig inte går ihop. Jag tror samtidigt att de som söker sig till kanalen @mittsapmi har viss kunskap och en värdegrund där de bryr sig om urfolk och minoritetsfolk.

Juhán menar att delaktigheten på @mittsapmi är bra för demokratin, men han tar den inte för given.
- Jag fick en ganska stor delaktighet på kontot. Det var många som tittade på kanalen då jag var där, men jag frågade också efter folks gensvar vilket gjorde att fler skrev. Andra veckor är det väldigt dött på kanalen. Det beror på vem som skriver. Kanalen är vad man gör den till!

Vad tror du att den öppna ingången på kontot @mittsapmi kan ha för poäng för demokratin?
Det är viktigt, men allt är ju politik egentligen! Hela våra liv styrs ju från bland andra Sametinget, kommunfullmäktige, landsting, Riksdag, EU och så vidare. Det är viktigt att ha en förståelse för det. Kanalen är viktig för att den kan ge ökad förståelse, insyn och öka kunskapen, men det är långt ifrån att det ska räcka för förändring, konstaterar Juhán.

YLVA HOLMBERG

 

 

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...