Bildspel

2020-12-09

En vecka på instagram kontot @mittsapmi

Under en vecka, hösten 2020 höll Juhán Niila Stålka i stafettpinnen och gav andra en inblick i sin vardag. Enligt honom påverkar kontot demokratin genom att bidra till ökad kunskap om samer. ”Det är en kunskapsförmedlare”, konstaterar han.

@mittsapmi startades av Samiskt informationscentrum och kontot har en öppen ingång, där de som deltar kan välja att berätta väldigt fritt om sina liv och sin vardag. Juhán har tidigare kunskaper om demokratin genom sitt engagemang i Sáminuorra, men på kontot deltog han som privatperson.
- Om man tittar på @mittsapmi ur ett demokratiperspektiv så är det en viktig kunskapshöjare.  Vi är urfolk. Det är inte alla som gillar begreppet minoritet, men vi är inte i majoritet och det gör att vi lätt blir överkörda i politiken. Vårt viktigaste verktyg för att få majoritetssamhället att förstå våra problem är att berätta om dem och att öka kunskapen hos det svenska folket. Det är @mittsapmi ett superbra exempel på, säger han.

Utifrån ditt deltagande, har du egna exempel på hur kanalen kan bidra till demokratin?
Då jag skrev att man skulle anmäla sig till sameröstlängden, så var det personer som skrev och frågade om de kunde vara med, så uppenbarligen har fler anmält sig till röstlängden på grund av det och även om det bara är en person så är det roligt! Man måste ta samhällsansvar och påverka demokratin, använda sin röst och verka för förändring.

Har du egna exempel på hur kanalen kan verka kunskapshöjande som du beskriver det?
@mittsapmi fyller en funktion när det gäller fördomarna kring samer, som är stora. I kanalen slängs man rakt in i livet hos personer, med allt vad det innebär. Genom livet har jag stött på fördomar om att alla samer bor i kåtor, eller att vi inte har internet. Att personer med dessa uppfattningar ska styra mitt liv är en ekvation som för mig inte går ihop. Jag tror samtidigt att de som söker sig till kanalen @mittsapmi har viss kunskap och en värdegrund där de bryr sig om urfolk och minoritetsfolk.

Juhán menar att delaktigheten på @mittsapmi är bra för demokratin, men han tar den inte för given.
- Jag fick en ganska stor delaktighet på kontot. Det var många som tittade på kanalen då jag var där, men jag frågade också efter folks gensvar vilket gjorde att fler skrev. Andra veckor är det väldigt dött på kanalen. Det beror på vem som skriver. Kanalen är vad man gör den till!

Vad tror du att den öppna ingången på kontot @mittsapmi kan ha för poäng för demokratin?
Det är viktigt, men allt är ju politik egentligen! Hela våra liv styrs ju från bland andra Sametinget, kommunfullmäktige, landsting, Riksdag, EU och så vidare. Det är viktigt att ha en förståelse för det. Kanalen är viktig för att den kan ge ökad förståelse, insyn och öka kunskapen, men det är långt ifrån att det ska räcka för förändring, konstaterar Juhán.

YLVA HOLMBERG

 

 

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...