Bildspel

Sanna Vannar, ordförande i ungdomsorganisationen Sáminuorra Foto: Carl Johan Utsi

2020-10-01

”Vi kan inte styra vår framtid om vi låter alla andra ta besluten”

Sáminuorra är riksungdomsorganisationen för unga samer som jobbar med ungdomars intressen och rättigheter. Som medlemsorganisation så bidrar ungas röster direkt till arbetets utformning. Organisationen driver till exempel opinion och skapar mötesplatser för unga samer. Sanna Vannar är ordförande och hon tycker att ungas delaktighet är väldigt viktigt inför framtiden.

Sáminuorra har funnits sedan 1963. Till en början genom SSR:s ungdomsråd men senare avknoppades den till Sáminuorra. Organisationen jobbar med unga samers intressen och rättigheter.
- Vi jobbar till exempel med att lyfta frågor till politiker, ordna aktiviteter för att få gemenskap och för att lyfta samiska arenor och för att göra samiskan mer naturlig, förklarar Sanna Vannar som är ordförande.

Trots åren som gått så kvarstår grundsynen att det är viktig att vara en ungdomsorganisation i tiden.
- Vi är alltid i förändring! Jag tycker det är bra, för det visar på att det är en levande organisation som behandlar aktuella frågor och hänger med i vad som är viktigt. Vi ändrar arbetssätt utifrån det som funkar. Vi hittar på nya saker utifrån samhälles behov, säger hon.

Sáminuorra jobbar också med opinion och debatt, för att låta unga samers röster komma till tals.
- Unga samers röster hörs inte så ofta. Det gäller speciellt i det svenska samhället, där samiska frågor inte hörs ofta och än mindre hörs unga samiska röster. Det är viktigt att visa att vi finns och vilka frågor som är viktiga för unga samer. Det är också viktigt i Sápmi att pressa samiska politiker lite. Det handlar om vad samiska ungdomar vill, står för och önskar sig.

Sáminuorra arbetar också med att skapa samhörighet, genom aktiviteter och mötesplatser. Det handlar om att främja samisk identitet och tillhörighet.
- Vi lever utspritt. Man träffar kanske inte så många samer i vardagen, utom familjen och släkten. Att få vara på arenor där det samiska är i norm, där du slipper bli ifrågasatt, förklara dig, vara rädd, eller försvara dig, det är viktigt för identiteten, språket och kulturen.

Varför är det så viktigt som ung att engagera sig i demokratin?

- Ungdomar är framtiden, så vill man påverka sin framtid, så är det jätteviktigt att engagera sig. Annars kan vi inte styra vår framtid om vi låter alla andra ta beslut. Ett tips för att börja engagera sig är att komma på Sáminuorras årsmöte. Då kan du hitta någon med liknande värderingar och det blir lättare. Du kan besöka andra samiska evenemang, där du kan lära känna nytt folk. De äldre är snälla och kommer inte att säga att alla dina idéer är dåliga - de tycker också att det är kul att ungdomar engagerar sig. Det gäller att våga testa! Alla har en åsikt oavsett hur mycket kunskap man har. Sen får man kunskap ju mer man engagerar sig!

Sanna menar också att vännerna som man får då man engagerar sig kan vara viktiga senare i livet.
- Om du som ung lär känna samer på andra orter, har du ett vidare perspektiv på det samiska samhället. Det gör det också lättare att engagera sig längre fram. Du får ett större kontaktnät och kan vara ett viktigt bollplank. Du får vänner för livet, säger hon. – Och även om ni bor med 70 mils avstånd - så blir den vänskapen guld värd!

Varför är föreningsfriheten viktig för unga samer och hur kan civilsamhället stärka delaktigheten?
Föreningar och organisationer är en jätteviktig del i det samiska och svenska samhället. Där kan man föra fram olika röster och åsikter och vara en del av samhället. Utan dem hade det inte funnits lika mycket olika saker att göra och möjligheter att föra fram sina åsikter. Det finns många sameföreningar som lokalt är jätteviktiga. För dem som är där betyder det mycket att kunna göra sin röst hörd.

Vilka utmaningar finns gällande unga samers delaktighet i demokratin?
-
Samhället måste ge ungdomar plats och lyssna på deras åsikter. Inte bara lyssna, men ta till sig och ta med dem i arbetet och visa att de är viktiga. Det tror jag är lättaste vägen att gå.

Varför tror du att ungas röster inte hörs så mycket?
Som ung känner man sig kanske inte lika säker och är inte lika påläst i alla frågor. Man kanske inte har samma baskunskaper som en som levt under lång tid.

YLVA HOLMBERG

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...