Bildspel

Sanna Vannar, ordförande i ungdomsorganisationen Sáminuorra Foto: Carl Johan Utsi

2020-10-01

”Vi kan inte styra vår framtid om vi låter alla andra ta besluten”

Sáminuorra är riksungdomsorganisationen för unga samer som jobbar med ungdomars intressen och rättigheter. Som medlemsorganisation så bidrar ungas röster direkt till arbetets utformning. Organisationen driver till exempel opinion och skapar mötesplatser för unga samer. Sanna Vannar är ordförande och hon tycker att ungas delaktighet är väldigt viktigt inför framtiden.

Sáminuorra har funnits sedan 1963. Till en början genom SSR:s ungdomsråd men senare avknoppades den till Sáminuorra. Organisationen jobbar med unga samers intressen och rättigheter.
- Vi jobbar till exempel med att lyfta frågor till politiker, ordna aktiviteter för att få gemenskap och för att lyfta samiska arenor och för att göra samiskan mer naturlig, förklarar Sanna Vannar som är ordförande.

Trots åren som gått så kvarstår grundsynen att det är viktig att vara en ungdomsorganisation i tiden.
- Vi är alltid i förändring! Jag tycker det är bra, för det visar på att det är en levande organisation som behandlar aktuella frågor och hänger med i vad som är viktigt. Vi ändrar arbetssätt utifrån det som funkar. Vi hittar på nya saker utifrån samhälles behov, säger hon.

Sáminuorra jobbar också med opinion och debatt, för att låta unga samers röster komma till tals.
- Unga samers röster hörs inte så ofta. Det gäller speciellt i det svenska samhället, där samiska frågor inte hörs ofta och än mindre hörs unga samiska röster. Det är viktigt att visa att vi finns och vilka frågor som är viktiga för unga samer. Det är också viktigt i Sápmi att pressa samiska politiker lite. Det handlar om vad samiska ungdomar vill, står för och önskar sig.

Sáminuorra arbetar också med att skapa samhörighet, genom aktiviteter och mötesplatser. Det handlar om att främja samisk identitet och tillhörighet.
- Vi lever utspritt. Man träffar kanske inte så många samer i vardagen, utom familjen och släkten. Att få vara på arenor där det samiska är i norm, där du slipper bli ifrågasatt, förklara dig, vara rädd, eller försvara dig, det är viktigt för identiteten, språket och kulturen.

Varför är det så viktigt som ung att engagera sig i demokratin?

- Ungdomar är framtiden, så vill man påverka sin framtid, så är det jätteviktigt att engagera sig. Annars kan vi inte styra vår framtid om vi låter alla andra ta beslut. Ett tips för att börja engagera sig är att komma på Sáminuorras årsmöte. Då kan du hitta någon med liknande värderingar och det blir lättare. Du kan besöka andra samiska evenemang, där du kan lära känna nytt folk. De äldre är snälla och kommer inte att säga att alla dina idéer är dåliga - de tycker också att det är kul att ungdomar engagerar sig. Det gäller att våga testa! Alla har en åsikt oavsett hur mycket kunskap man har. Sen får man kunskap ju mer man engagerar sig!

Sanna menar också att vännerna som man får då man engagerar sig kan vara viktiga senare i livet.
- Om du som ung lär känna samer på andra orter, har du ett vidare perspektiv på det samiska samhället. Det gör det också lättare att engagera sig längre fram. Du får ett större kontaktnät och kan vara ett viktigt bollplank. Du får vänner för livet, säger hon. – Och även om ni bor med 70 mils avstånd - så blir den vänskapen guld värd!

Varför är föreningsfriheten viktig för unga samer och hur kan civilsamhället stärka delaktigheten?
Föreningar och organisationer är en jätteviktig del i det samiska och svenska samhället. Där kan man föra fram olika röster och åsikter och vara en del av samhället. Utan dem hade det inte funnits lika mycket olika saker att göra och möjligheter att föra fram sina åsikter. Det finns många sameföreningar som lokalt är jätteviktiga. För dem som är där betyder det mycket att kunna göra sin röst hörd.

Vilka utmaningar finns gällande unga samers delaktighet i demokratin?
-
Samhället måste ge ungdomar plats och lyssna på deras åsikter. Inte bara lyssna, men ta till sig och ta med dem i arbetet och visa att de är viktiga. Det tror jag är lättaste vägen att gå.

Varför tror du att ungas röster inte hörs så mycket?
Som ung känner man sig kanske inte lika säker och är inte lika påläst i alla frågor. Man kanske inte har samma baskunskaper som en som levt under lång tid.

YLVA HOLMBERG

Reportage

Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...