Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Tallmånaden, sommarmånaden eller hårfällningsmånaden

­Geassemánnu
Biehtsemánno
Biehtsiemánnuo
Ruffie
Juni

­­I juni månad är det midnattssol i norra Sapmi. Nätterna är lika ljusa som dagarna och fågelsången som intensivast. Ännu kan snön ligga kvar högt till fjälls, medan andra delar av fjällen börjar blomma. I slutet av juni kommer myggen. Nu är återhämtningstid för renarna, som efter kalvningstiden kan beta i lugn och ro fram till den tid då mygg och värme infinner sig.

­

Juni är en månad som har olika namn på de samiska språken. På nordsamiska heter månaden geassemánnu, sommarmånaden. På sydsamiska är namnet Ruffie, månaden då renen skiftar päls. Biehtsemánno är det lulesamiska och Biehtsiemánnuo umesamiska namnet på månaden. Det betyder tallmånaden och hör ihop med att tallens innerbark under långt tid varit ett viktigt kosttillskott bland samerna. Tallbarken kunde ätas färsk eller torkad, och sönderhackad blandades den i olika rätter; som i fisk-, kött- och blodsoppor samt i buljonger. Som föda var barken ingen nödlösning utan ingick i det normala kosthållet. Det är inte den yttre barken som användes, utan innerbarken, det tunna skiktet mellan veden och ytterbarken. Detta tunna skikt är rik på kolhydrater, C-vitamin och mineraler.Under försommaren när tallen savar är barken mjukast, smakar som bäst och lätt att lossa från tallen. Juni är alltså en lämplig tid att skörda tallens bark. Barktäkter, spåren efter barkhämtning, finns över hela Sápmi, men söder om Vindelälven är fynden få. Traditionen med att ta bark till maten upphörde i större delen av Sápmi i slutet av 1800-talet.


Förr offrade samerna till solen vid midsommar
I beskrivningar från 1700-talet av samernas traditionella religion berättas att samerna vid midsommar offrade till Solen, Biejvve. Man kokade en gröt med smör i som åts till Solens ära, för att hon skulle vara en mild härskarinna i himlen. Solen beskrivs som en moder för alla levande djur, som gav alla varelser liv. Hon gav ljus, värme och växtlighet.

Händer i juni:
Midsommarfirande/kyrkhelg i Ankarede och i Fatmomakke

Flaggdagar

6 februari – Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917
 

2 mars – invigningen av det nya sametinget i Finland 1996

25 mars – Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag

Midsommardagen som en officiell helgdag

9 augusti – FN:s internationella urfolksdag

15 augusti – Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986

18 augusti – Samerådet grundades den här dagen 1956

26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993

9 oktober – Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989

9 november – Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973

15 november – Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång

29 november - Elsa Laula Renbergs födelsesdag

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...