Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Midvintertiden

Guovvamánno
Guavvamánnuo
Goevte, Gierhken garres
Februari

De samiska namnen Guovvamánnu (nordsamiska) och Guovvamánno(lulesamiska), Guavvamánnuo (umesamiska) har ingen tydlig svensk översättning. Det lulesamiska ordet guovva är namnet för blomman och blomstängeln i starr och andra grässorter. Det sydsamiska namnet Goevte betyder mitten på vintern. Februari har även ett annat namn på sydsamiska: Gierhken garres, dvs. den månad då järven är hård på renarna. ­

Midvintertid
I februari infaller midvintertiden enligt traditionell samisk tideräkning . I lulesamiskt område ansågs det ske vid gintalájgge, kyndelsmässotiden. Vid denna tid var vinterns brytpunkt, nu började tiden mot vårvintern. Gintalbiejvve dálve tjavelgav dåjij - kyndelsmäss bröt vinterns rygg var ett talesätt.

Första helgen i månaden pågår Jokkmokks marknad som har i över 400 år varit en mötesplats för människor från olika platser och kulturer.

Händer i februari:
Den 6 februari infaller samefolketsdag, som firas till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917.

Månadernas namn

De samiska månaderna har namn som speglar årsrytmen i naturen och renskötselåret. En del namn är lika för flera av de samiska språken, andra namn finns bara i ett av språken.

Flaggdagar

6 februari – Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917
 

2 mars – invigningen av det nya sametinget i Finland 1996

25 mars – Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag

Midsommardagen som en officiell helgdag

9 augusti – FN:s internationella urfolksdag

15 augusti – Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986

18 augusti – Samerådet grundades den här dagen 1956

26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993

9 oktober – Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989

9 november – Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973

15 november – Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång

29 november - Elsa Laula Renbergs födelsesdag

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...