Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Året i Sápmi - april

­Cuoŋománnu
Vuoratjismánno
Vuartjismánnuo
Voerhtje
April ­

I april är dagarna är ljusa och nätterna blir allt kortare. Solens värme gör att snöytan tinar på dagen. På natten fryser snön och det blir hård skare. Då vill renarna lämna skogslandet och bege sig västerut till fjäll. På den mjuka snön tar sig inte renarna någonstans, men skaren bär både människor och djur.

Cuoŋománnu, skarsnömånaden, är det nordsamiska namnet på april. Cuoŋo är den hårda skaren på ytan under senvinter och vår. På lulesamiska heter månaden Vuoratjismánno, på umesamiska Vuartjismánnuo och på sydsamiska Voerhtje. Båda namnen betyder kråkans månad och syftar på att kråkan vid denna tid återvänder från sydligare trakter. Men idag finns det också kråkor som stannar hela året.

Talesätt om månaden
Suvidja eller giesseidja, sommarnatten, inföll den 14 april, då ansågs vintern vara slut och sommar halvåret började. Vid denna tid ansåg man att björnen vaknade upp ur vintersömnen.

Markusidja, Markusnatten, 25 april, ansågs som en märkesnatt, som visar hur våren skulle bli. Talesättet var i Jokkmokk: ”Om det fryser Markusnatten, skall det frysa våren igenom”.

Händer i april:

Påskfestivalen i Katuokeino, Norge.

Flaggdagar

6 februari – Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917
 

2 mars – invigningen av det nya sametinget i Finland 1996

25 mars – Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag

Midsommardagen som en officiell helgdag

9 augusti – FN:s internationella urfolksdag

15 augusti – Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986

18 augusti – Samerådet grundades den här dagen 1956

26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993

9 oktober – Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989

9 november – Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973

15 november – Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång

29 november - Elsa Laula Renbergs födelsesdag

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...