2020-10-07

Ungdomsrådets ordförande vill att fler unga anmäler sig till röstlängden

Anja Fjellgren Walkeapää är ordförande för Sametingets ungdomsråd. Hon vill tillsammans med ungdomsrådet att fler unga anmäler sig till röstlängden. De som redan anmält sig bör också hjälpa dem som anmäler sig för första gången.
- Det är viktigt att påminna nära och kära, säger hon.

Sametingsvalet äger rum vart fjärde år och valet föregås alltid av en anmälan till sameröstlängden. Det är ett viktigt datum att komma ihåg – eftersom anmälan till röstlängden är en förutsättning för att få rösta i Sametingsvalet.

Anja Fjellgren Walkeapää är ordförande i Sametingets ungdomsråd. Hon vill uppmärksamma unga på att det är viktigt att anmäla sig till röstlängden och rösta i valet.
- Det handlar om att ta tillvarata sin möjlighet att förändra det samiska samhället utifrån ens egna åsikter och värderingar, säger hon.

Samtidigt tror hon inte att alla unga känner till att man ska anmäla sig till röstlängden.
- Man antar att sametingsvalet är som ett val i det svenska samhället - att man automatiskt blir upptagen, men så är inte fallet och det är väldigt viktigt att gå ut med det, säger hon.

Hon tror att vuxna och äldre närstående har en viktig roll när det handlar om att hjälpa till att påminna dem som kanske anmäler sig för första gången och som fyller 18 år.
- Jag uppmanar alla som är över 18 år som är inskrivna att man hjälper sina unga nära och kära att uppmärksamma detta och fråga dem om de är inskrivna i röstlängden, säger hon. Är de inte det så hjälper man dem!

Anja menar att det finns viktiga skäl till att anmäla sig till röstlängden. Det handlar framförallt om att göra sin röst hörd och att påverka samhällets inriktning, något som hon önskar att fler unga gör.
- Sametinget kan förändra det samiska samhället till det bättre men då behöver man se till att folk gör sina röster hörda så att man vet åt vilket håll det samiska samhället ska utformas.

Vad tror du är viktigast inför Sametingsvalet för att fler unga ska känna sig delaktiga i demokratin?

- Det är viktigt att man uppmärksammar ungdomliga frågor. Som det verkar nu så är klimatförändringarna en av de frågor som engagerar unga. Jag tycker att det hade varit lämpligt om äldre vuxna politiker uppmärksammade de här frågorna, för det är ju någonstans ungdomarna som är framtiden, men det når liksom inte ut. Det viktigaste är att visa utåt att ungdomar tas seriöst, att man får plats och att frågor som berör ungdomar uppmärksammas, säger Anja Fjellgren Walkeapää.

YLVA HOLMBERG

Relaterat

Anmälan ska ha kommit in senast 20 oktober året före valåret.

Du ska ha fyllt eller fylla 18 år på valdagen och vara svensk medborgare.

Om du inte är svensk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige de tre senaste åren.


Anmäl dig till Sametingets röstlängd här.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?