Renskötselns interna organisering

2018-09-25 [Föreläsning]
[Plats] Vaartoe - Centrum för samisk forskning Umeå
[Tid] 13.30 - 15.00
Vaartoe bjuder in till seminarium med Kristina Labba som tidigare i år disputerade i rättsvetenskap vid UIT, Norges arktiska universitet, på avhandlingen: Renskötselns interna organisering. Under seminariet presenteras utvalda delar av doktorsavhandlingen. Huvudfokus ägnas åt den svenska rennäringslagen. Här ingår bl.a. en presentation av vilka ändamålen med lagen är, hur regleringen av samebyn är uppbyggd och vilka brister författaren har kommit fram till att bestämmelserna om samebyn är behäftade med. Författaren ger även en presentation av hur renskötseln organiseras internt enligt den norska reindriftsloven och inom det samiska siida-systemet. Dessutom ger författaren exempel på vilka likheter och skillnader som förekommer mellan de tre systemen i fråga om renskötselns interna organisering.

Läs mer här: http://www.vaartoe.umu.se/om-vaartoe/kalendarium/k

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?