2016-11-14

Lycksele kommun vill bli bäst på samisk integrering

En tråkig incident för några år sedan blev en ögonöppnare för Lycksele kommun. Som samisk förvaltningskommun satsar man nu hårt på att lyfta undervisningen i samiska och samisk kultur på alla nivåer inom skolan. Ett delmål är att bli bäst i Västerbottens län.

Lycksele är sedan 1 januari 2010 en av landets 19 samiska förvaltningskommuner. Som på så många andra ställen gick den samiska undervisningen lite på halvfart från början. Lycksele samarbetade med sameskolan i Hattfjelldal, men vilket kommunen var nöjda med, men ett större engagemang från Lyckseles sida saknades.

För några år sedan hände en sak som förändrade kommunens inställning. Två elever förbjöds av en lärare att prata samiska med varandra under skoltid.
–Det var en tragisk incident, men det var ändå bra. Det gjorde att många inom skola och förvaltning fick upp ögonen att något måste göras åt situationen, berättar Samuel Lundström, verksamhetschef för förskola och grundskola inom kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kommunen slöt ett avtal med Sameskolstyrelsen kring samisk integrering och bland de viktigaste delarna är att eleverna får den undervisning de har rätt till.
–Vi försöker medvetet skapa oss en form inom den samiska undervisningen som fungerar, vi vill bli bra. Vi har också upptäckt att lyckseleborna kan väldigt lite om samisk historia och samisk kultur trots att de lever så nära den och där vill vi in och påverka, säger Samuel Lundström.

Idag erbjuds alla samiska barn 120 minuters undervisning i samiska, och det, tycker Samuel Lundström, ändå är för lite, trots att 40 minuter är det som behövs för att uppfylla lagens lägsta krav.

Lycksele kommun har idag lärare i nord-, syd- och umesamiska och de gör sitt bästa för att erbjuda lärarna anställningar som inte är under 50 procent.
–För att få lärare i samiska måste de erbjudas rimliga tjänster. Därför för vi även diskussioner om att sälja undervisningstjänster i samiska till andra kommuner. 

Förutom språket är slöjden också en del i den samiska integreringen och där tänker Lycksele lite annorlunda.
– Vi låter läraren gå dit eleven finns istället för tvärtom. När en elev inom samisk integrering har slöjd går läraren dit och det leder till att hela klassen kan samarbeta. Det första ämne vi lägger ut på våren när vi söker lärare är samisk slöjd, det finns en vilja att vi ska kunna lösa det här på något sätt.

Även inom hemkunskapen försöker man integrera det samiska. Äldre elever får lära sig att stycka renar och yngre elever använder renköttet i matlagningsundervisningen.

Det är just viljan som enligt Samuel Lundström är en av framgångsfaktorerna.
–Det pratas för mycket om ekonomi. Visst kostar det här oss pengar och visst skulle vi vilja ha bättre ekonomi, men man måste ha en vilja. När vi visar lärare att det går att jobba här kommer det fler. Vi har duktigt folk inom skolan som jobbar bra tillsammans. Det är många lyckliga omständigheter som lett oss hit.

Lycksele kommun har regelbundet återkommande fortbildning om samisk kultur och historia för lärarna och en av anledningarna är att kommunen sett att de icke-samiska lärarna har bristfälliga kunskaper i samisk kultur.
–Det kan ta sådana uttryck att man inte vågar ta i ämnet alls, av rädsla för att trampa i klaveret. Jag har inte hört några negativa kommentarer om fortbildningen och jag utgår från att alla tycker det är positivt att lära sig mer om sin hembygds historia. Den lägstanivå vi jobbar efter är att alla ska ha kunskap om samer.

Men Samuel Lundström är långt ifrån nöjd med det kommunen åstadkommit hittills.
–Om vi ska omvandla det i betygsnivå så är vi nere på E. Det jag vill se framöver är att lyfta in det samiska perspektivet i exempelvis SO-ämnen och NO-ämnen och även på svenskalektionerna. Det är egentligen bara fantasin och kreativiteten som sätter stopp.

Text och foto: Katarina Hällgren

Relaterat

Samisk integrerad undervisning finns för att Sameskolstyrelsens egna Sameskolor endast finns från f-6 klass och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrerad undervisning.

Samisk integrerad undervisning är undervisning i samiska och samisk slöjd utöver det som skolan genomför inom ämnet modersmål. Även andra ämnen kan ha en samisk inriktning som t ex samisk SO. Skolan och kommunen kan söka bidrag för alla ämnen men ett minsta kriterium för att erhålla bidrag är att man idag genomför 2 klocktimmar samiska som modersmål.

Källa: Sameskolstyrelsen

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?