Frågor och svar

Vissa frågor är svåra att svara på, och kanske inte alltid passar sig för en intervju. 

Vi har listat några av sådana frågor nedan. 

#1 Ni har en egen myndighet och politiskt organ som heter Sametinget, finns det några partier?

Inom det politiskt folkvalda organet, plenum, finns 31 ledamöter som väljs vart fjärde år, fördelat på 9 partier. Det folkvalda politiska organet håller plenum tre gånger per år. Lär dig mer om det politiska organet genom att klicka HÄR

Myndigheten Sametinget har en offentligrättslig ställning gentemot regeringen, vilket innebär att Sametinget måste följa regleringsbrev från staten samt andra lagar och förordningar. Här hanteras myndighetsuppgifter och också den grundläggande uppgiften att förvalta och verka för den samiska kulturen.

Det finns Sameting även i Norge och Finland. 

#2 Vad heter er största stad och varför heter den just så?

Samerna äger inget land, har heller aldrig gjort anspråk på att äga, så därför har samerna heller ingen stad.

Däremot finns det orter som är mer centrala för samer, dessa orter är på svenska sidan av Sápmi:

  • Kiruna/Giron: Här finns det svenska Sametingets huvudkontor, Giron Sámi Teahter, SR Sámi Radio och SVT Sápmi.
  • Jokkmokk/Jåhkåmåhkke: Här finns lokalkontor för Sametinget, Samernas utbildningscentrum och Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Jokkmokks marknad i februari drar till sig samer från alla håll.
  • Östersund/Staare: Här finns Gaaltije - Sydsamiskt kultur- och informationscentrum och lokalkontor för Sametinget med Samiskt Informationscentrum.
  • Umeå/Ubmeje: Umeå ståtar med en årlig Samisk vecka i mars månad och Trahppie, ett samiskt kulturcentrum.

 

 

#3 Var i Sverige bor det flest Samer?

Det finns ingen statistik på var samer bor. Det man kan titta på för att få ett aning om var flest samer bor är att titta i sameröstlängden.
För att rösta i sametinget så måste man upptas i sameröstlängden, som är frivillig att söka till, och där kan man se att flest röstberättigade samer bor i Kiruna kommun.

#4 Varför får bara samer ha renar och jobba med renskötsel i Sverige och vilka andra yrken jobbar samer med?

Renskötseln är en traditionell näring som samerna bedrivit i hundratals år och är därför reserverad för samerna enligt Sveriges grundlag. För att lära dig mer om renskötseln så kan du läsa mer på Sametingets sida HÄR.

Samer arbetar annars med vilka jobb som helst, kanske är kassörskan på din mataffär same, eller så är din läkare same. 

#5 Varför kallas det samiska folket just samer?

På samiska heter samer just Sámit, så det är mycket möjligt att det är därifrån det svenska namnet kommer ifrån. 

#6 Varför är era dräkter så färgglada?

Det är inte så många samer som använder kolten som ett vardagsplagg längre, förutom några få.
 
Genom att kolla på kolten så kan man se var den personen är ifrån, om det är en nordsamisk, lulesamisk eller sydsamisk kolt. Även bland de tre kategorierna så finns det olika varianter.
 
Färger som oftast syns i dräkterna är röd, grön gul och blå, samma som på flaggan och dessa färger är knutna till natur, där färgerna speglar olika delar i naturen, precis som vad som gäller för flaggan.
 
Idag så kan man se koltar i alla möjliga färger, men själva dekoren håller sig till det traditionella.  

# 7 Röstar ni i det svenska valet om vem som ska bestämma i regeringen?

Samer i Sverige är också svenska medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som vilken annan medborgare i Sverige. 

#8 Har ni samma valuta som Sverige?

Vi betalar med svenska pengar i Sverige och norska pengar i Norge, det finns ingen samisk valuta. Samer använder den valuta som är giltig i det gällande landet, så som andra medborgare. 

#9 Har ni en annan religion än andra svenskar?

Samer liksom många andra urfolk runt om i världen delar liknande naturtro och religion. Under 1700-talets senare del hade många av samerna innefattats i kristendomen efter åratal av försöka få samerna att lämna sin naturtro och istället följa normen för landet.

Detta har vi beskrivit på vår hemsida, för att läsa mer om det, klicka här 

Precis som det ser ut i det övriga samhället varierar tron mellan olika individer, vissa har en mer starkare tro än andra.

#10 Finns det samiskt godis?

Nuförtiden finns det nog namn för det mesta. Kanske finns det något som marknadsför något slags godis som samiskt godis. 
Däremot kan man ta till vara på det som naturen erbjuder, genom att till exempel plocka bär för att göra sylt eller för att torka och äta. 
Många plockar också ett blad som kallas juopmu på samiska (fjällängsyra, Rumex acetosa ssp. lapponicus), som man sedan kokar med lite vatten och socker till en gröt för att ätas med filmjölk eller mjölk.   

#11 Hur många renar har du?

Renar är inkomstbringande för en renskötare eller renägare. 
På samma sätt som du har blivit uppfostrad om att inte fråga någon om hur mycket de tjänar av sitt arbete, eller hur stor omsättning någon har på sitt företag så frågar man inte heller om hur många renar en renskötare eller en renägare har, för det är det, det handlar om, en renskötare driver ett renskötselföretag där renarna utgör det viktigaste kapitalet.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?