Språket

#1 Hur kommer det sig att du kan så bra svenska?

Allmän skolplikt gäller för alla barn i Sverige upp till nionde klass.

Under 1940-1950 talen när skolkåtor ersattes till elevhem där de samiska barnen skulle bildas efter svensk kultur och språk, och på många ställen förbjöds skolbarnen att tala samiska.

Många från den generationen känner därmed en skam över att tala samiska, som en följd av barndomens förbud och en del valde att inte heller lära sina barn samiska på grund av detta.

Att komma med ett sådant påstående kan därför såra på fler sätt en ett, för den som slutade upp med att tala sitt modersmål, eller för den som inte fick möjligheten till detta.

Att antalet samisktalande har minskat kan ha sin grund i denna skolpolitik som utövats mot samer i historien.

#2 Kan man samiska så kan man prata med alla samer

Det är en rikedom att kunna flera språk!

Men även om du kan samiska så är det inte säkert att du kan tala med alla andra samer, samiskan är inte ETT språk och inte heller bara dialekter, utan språket har stora variationer och kan räknas med att delas in i tre huvudsakliga språk med egna dialekter.

Långt ifrån alla samer kan samiska, och med samer spridda över fyra länder (Norge, Sverige, Finland och Ryssland) så kan det bli svårigheter i att försöka kommunicera med någon från ett annat land i och med dessa variationer.

Språken skiljer sig så pass mycket ifrån varandra att det inte är självklart att det går att förstå och kommunicera på till exempel nord- och sydsamiska. Vissa brukar jämföra exempelvis nord- och sydsamiskan med hur svårt det kan vara för en svensk att förstå danska eller norska dialekter. Andra jämför istället nord- och sydsamiskan mellan svenska och tyska. 

#3 Varför ska barnen läsa samiska, de kan ju läsa ett språk som de kan ha användning för, som spanska

Språk är starkt förknippat med ens egen identitet. Att kunna ett språk är att vara en del av en gemenskap, som också gör att man kan kommunicera med många fler. Därför anser många samiska föräldrar att barnen ska få lära sig samiska.

I språk finns koder till kulturen och dessutom är samiska språket ett kriterium för att få rösta i Sametinget. För alla folk är språk ett viktigt verktyg för att utveckla och föra vidare traditioner och kultur, det gäller också för det samiska folket.

Samiskan är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige sedan år 2000 i och med att en samisk språklag trädde i kraft, den gav samer rätt att tala samiska i kontakt med myndigheter och domstolar, i de kommuner som var registrerade som förvaltningskommuner. Även barn- och äldreomsorg innefattade av denna lag från 2000. År 2010 hade fler kommuner valt att ansluta sig till att bli förvaltningskommuner och därmed uppdaterades lagen till att innefatta även dessa kommuner.

Svenska är det officiella språket i Sverige, men det finns ett ansvar för att förvalta och skydda de officiella minoritetsspråken samtidigt som de som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt språk.

Att inte tillåta eller bara tycka att barn inte borde läsa samiska i skolan kan föra tillbaka tankarna till historien då samiska barn förbjöds och straffades om de talade samiska i skolan.

En annan anledning till att fler borde få möjlighet är att läsa samiska är av den anledningen att samiska språken är hotade enligt FN-organet Unesco, samtidigt som flerspråkighet är något som man borde uppmuntra och studier visar också att flerspråkighet faktiskt kan gynna inlärningen hos barn.

Bara för att man läser samiska är det inget som säger att man inte kan lära sig andra språk, många samiska barn väljer också att läsa moderna språk i skolan så som franska, spanska eller tyska. 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?